O sută de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial


În anul 2016, se împlinesc 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial (Războiul Întregirii Neamului Românesc). Cu acest prilej, printre alte activități programate a fi desfășurate pe teritoriul județului Vâlcea, am decis ca Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociației Naționale Cultl Eroilor „Regina Maria” să ridice pe Masivul Făgăraș, în perimetrul comunei Câineni, județul Vâlcea, două opere comemorative de război în memoria eroilor români căzuți în luptele de stăvilire a invaziei germano-austro-ungară, în această primă și mare conflagrație mondială.
Un prim pas, în acest sens, l-am făcut joi, 3 septembrie 2015, când, împreună cu un grup de lovișteni (lt. col. (r) Ion Frântu – președintele Obștei moșnenilor „Muntele Stârminoasa și Budislavu”, prof. Nicolae Daneș, geograf, co-autor al Monografiei comunei Câineni, județul Vâlcea (Ed. Fortuna, 2008), ing. Mihai Sporiș și Gheorghe Sporiș), m-am deplasat în perimetrul vâlcean al Masivului Făgăraș, pentru a cunoaște zona și pentru a stabili punctele în care Asociația va ridica cele două opere comemorative de război:
1. O Cruce comemorativă pe Muntele Coți, Vârful Coți (1511 metri), în vecinătatea locului în care a căzut la datorie, la 30 septembrie 1916 (după vechiul calendar, 13 octombrie 1916 după noul calendar), generalul David Praporgescu – comandantul Corpului I Armată. Tristul eveniment s-a produs între Zănoaga Câinenilor și Coți, în apropiere de izvorul pârâului Coți, care, ceva mai jos, împreună cu alte fire de apă, formează pârâul Valea Satului sau Valea Câinenilor, pârâu ce traversează satul Câinenii Mici și se varsă în râul Olt. Opera comemorativă va fi ridicată pe domeniul Obștei moșnenilor Greblești.
2. Un Monument comemorativ ce va fi ridicat pe Muntele Stârminoasa, în punctul Șaua „Între Ape”, Șaua „Apa Cumpănită” sau „Apa Cumpăna” (1807 metri), la hotarul dintre Muntenia și Transilvania, între Vârful Tătaru (1888 metri), județul Sibiu și Vârful Cocoriciu (2034 metri), județul Vâlcea. În acest punct, de unde se pot vedea localitățile Sebeșu de Sus, Racovița, Mârșa și Avrig (județul Sibiu), se află un izvor a cărui apă se scurge în două direcții: către nord, în Transilvania, formând pârâul Moașa Sebeșului (afluent de stânga al râului Olt) și către sud, în Muntenia, formând pârâul Stârminoasa care se varsă în pârâul Boia Mică, la rândul său în Boia Mare (afluent de stânga al râului Olt). Opera comemorativă va fi ridicată pe domeniul Obștei moșnenilor racovițeni „Muntele Stârminoasa și Budislavu”.
Precizăm că ambele obiective vor fi construite din cotizațiile membrilor filialei și din donații, în perioada iunie – august 2016, sfințirea lor urmând a se oficia în perioada 15 septembrie  –13 octombrie 2016, data urmând a fi stabilită de comun acord cu Ministerul Apărării Naționale.
Dorim ca evenimentul să fie unul de excepție, cu participare numeroasă, până la cele mai înalte structuri ale statului.
președinte filială, Eugen Petrescu