„O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare”


Respectându-şi deviza „O şcoală pentru toţi, o şcoală pentru fiecare”, Şcoala gimnazială nr. 5 din Râmnic îşi diversifică, începând cu anul şcolar 2020-2021, oferta educaţională, astfel încât să răspundă tuturor dorinţelor sau aptitudinilor copiilor. Noutatea constă în faptul că elevii vor avea posibilitatea de a învăţa limba germană, care va fi introdusă la clasa de început din ciclul educaţional, dar şi la învăţământul primar. Ghidându-se după dictonul „O minte sănătoasă într-un corp sănătos”, Şcoala gimnazială nr. 5 va introduce din anul şcolar următor şi o clasă sportivă, care va avea ca obiectiv dezvoltarea cât mai armonioasă a elevilor.
Pentru anul şcolar 2020-2021, oferta cuprinde învăţământ preşcolar la Grădiniţa cu program normal nr. 2 (grupă mică – 1, grupă mijlocie – 2, grupă mare – 3) şi la Grădiniţa cu program prelungit „Nicolae Bălcescu” (grupă mică – 2, grupă mijlocie – 1, grupă mare – 1), învăţământ primar
(trei clase pregătitoare şi after school 12.00 – 16.00), precum şi învăţământ gimnazial (clasa a V-a – clasă intensiv engleză, clasă germană, clasă sportivă). Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, Şcoala gimnazială nr. 5 din Râmnic funcţionează cu următoarele structuri arondate:
• Şcoala gimnazială Goranu – strada Straubing nr. 39;
• Grădiniţa cu program normal Goranu – strada Goranu nr. 20;
• Grădiniţa cu program prelungit „N. Bălcescu” – strada N. Bălcescu nr. 30;
• Grădiniţă cu program normal nr. 2 – strada Tudor Vladimirescu nr. 27.
Şcoala gimnazială nr. 5 este o unitate de învăţământ în care se lucrează în echipă, dar se acordă atenţie fiecărui copil în parte, o şcoală a egalităţii de şanse, o şcoală în care elevii, cadrele didactice, părinţii, întreaga comunitate îşi unesc eforturile pentru a construi o lume mai bună. În cadrul acestei şcoli se asigură: promovarea unui învăţământ de calitate, modern si flexibil, adaptat nevoilor şi aspiraţiilor individuale şi în concordanţă cu aşteptările comunităţii; valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al întregului colectiv de elevi şi de cadre didactice; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi a respectului pentru mediul înconjurător; educarea în spiritul demnităţii, al toleranţei, al ataşamentului faţă de valorile moral-civice şi al respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Înfiinţată în anul 1962, Unitatea şcolară funcţionează în prezent cu 47 de clase, totalizând un număr de 1.021 elevi. Directorul Cristian Cosmin Faităr spune că baza materială este una însemnată: laborator de informatică, laborator de fizică, laborator de chimie, laborator de biologie, cabinet de matematică, cabinet de limba română, cabinet limbi străine, cabinet de muzică, cabinet de logopedie, cabinet de religie, bibliotecă şi sală de lectură, cabinet stomatologic, cabinet medical, cabinet de asistenţă psihopedagogică, cabinet învăţător de sprijin, sală de festivităţi, bază sportivă la standarde europene.