„Nu vor exista probleme în finanțarea serviciilor medicale”


Acesta este mesajul pe care-l transmite populației județului Vâlcea și furnizorilor aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea, directorul general al instituției, ec. Alin – Costinel Voiculeț.
„Recent am transmis la CNAS propunerile noastre pentru rectificarea bugetului pe anul 2022, respectiv necesarul de fonduri pentru finanțarea serviciilor medicale contractate de către CAS Vâlcea cu furnizorii de servicii medicale pentru toate domeniile de asistență medicală finanțate din FNUASS. Am urmărit, prin solicitările de suplimentare a bugetului, ca necesarul de servicii medicale estimat de către noi, având la bază nevoile populației, să fie acoperite prin servicii medicale de calitate prestate de furnizorii care derulează contracte cu instituția noastră, în mod continuu, fără sincope generate de lipsa alocărilor de fonduri. Astfel, CNAS prin fila de buget transmisă în data de 5 septembrie 2022, ne-a aprobat toate suplimentările solicitate față de alocările inițiale, în acest moment avem fondurile necesare pentru finanțarea activității până la sfârșitul anului pentru: unitățile sanitare cu paturi (publice și private), acoperirea alocației de hrană din unitățile sanitare publice, medicina de familie, investigații paraclinice (analize de laborator, imagistică și medicină nucleară), investigații clinice (pentru toate specialitățile clinice), medicamente cu și fără contribuție personală, asistența medicală stomatologică”, ne-a declarat directorul general al CAS Vâlcea.

Bani pentru concediile medicale

De asemenea, conducerea instituției a solicitat la CNAS repartizarea sumei de 6.780.000 lei, fonduri necesare pentru plata indemnizațiilor de concediu medical aferente cererilor depuse de către angajatori și persoane fizice (care au încheiat contracte pentru concedii și indemnizații sau care au fost preluați în plată) până la data de 31.07.2022. Pentru trimestrul IV/2022, s-a solicitat suma de 16.000.000 lei sumă necesară pentru acoperirea cererilor depuse până la 30.11.2022.
„Acoperirea nevoilor de servicii medicale ale populației în mod continuu, cu respectarea standardelor de calitate impuse de către dispozițiile legale în vigoare, rămâne prioritatea numărul unu a instituției noastre în perioada următoare, datoria noastră este să asigurăm fondurile necesare finanțării serviciilor medicale prestate, datoria furnizorilor este să acorde servicii medicale care să acopere integral alocările bugetare. Ne dorim ca furnizorii, și aici mă refer strict la spitalele publice, să înțeleagă faptul că sumele alocate rămase neconsumate prin neacoperirea cu servicii medicale, sunt bani pierduți cu implicații majore pentru viitor”, a conchis directorul CAS Vâlcea.