Noutăți privind sprijinul cuplat destinat agricultorilor


Recent, au fost schimbate condițiile de eligibilitate pentru sprijinul cuplat acordat fermierilor crescători de ovine și caprine. Guvernul a aprobat modificările din Ordonanța subvențiilor, au fost introduse în Ordinul 619/2015 noi criterii de eligibilitate pentru campania 2017 pentru mai multe scheme de plată din agricultură. Cum s-au modificat condițiile pentru sprijinul cuplat la ovine și caprine? Sprijinul cuplat (SCZ) pentru ovine se solicită de către fermierii activi pentru un efectiv cuprins între 150 și 500 capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din localitățile din zona montană prevăzute în „Ghid-informativ-MMC-zone-eligibile.xlsx” pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar. Animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare. Animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ au vârsta de maximum 8 ani la femele, respectiv 6 ani la berbeci, la data limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări. Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data limită de depunere a cererii unice de plată. Fermierii trebuie să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004. Animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, menţionată în cerere. Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul Genealogic al rasei. Efectivul de femele ovine pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un berbec cu certificat de origine, la 35 de femele ovine înscrise în cerere.
Solicitanţii cu un efectiv mai mare de 500 capete femele ovine şi/sau berbeci de beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 capete femele ovine şi/sau berbeci. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care în perioada celor 100 de zile au intrat sau au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.
Țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul Genealogic al rasei. Efectivul de femele caprine pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe de minim un țap cu certificat de origine, la 35 de femele caprine înscrise în cerere.
Documentul specific pentru SCZ ovine/caprine este adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei sau de Oficiul pentru zootehnie județean, prin care se confirmă înscrierea berbecilor/țapilor, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei și/sau respectarea raportului de maximum 35 ovine/caprine la un berbec/țap cu certificat de origine, avizată de către ANZ prin Oficiile pentru zootehnie județene. Condiţiile de eligibilitate trebuie să fie îndeplinite până în data de 1 septembrie 2017, și documentul specific care atestă îndeplinirea acestora se atașează la cererea unică de plată tot până în data de 1 septembrie 2017.

Posting....