Nota zece la… informatică


• cu sprijinul Kaufland și al Asociației „Școala de valori”, cabinet modern de informatică, la Șoala nr. 10

Vineri, începând cu ora 11.00, Adriana Statie – director la Școala Nr 10 – a avut un nou motiv de bucurie și satisfacție profesională. Noul laborator de informatică și-a deschis porțile. Păi dacă e bucurie,hai s-o împăr­tășim și noi!
Așadar, proiectul prin care 30 de calculatoare au fost do­na­te Școlii Nr 10 a fost susținut de Kauf­land România și Asociația „Școala de Valori”. Sponsori­za­rea acor­da­tă de această com­pa­nie face par­te din strategia pro­prie de implica­re socială durabilă în viața comuni­tăților în care ac­ti­vează. Și iată că a ajuns acolo unde trebuie, la co­pii, la tineri, de fapt cea mai sigură investiție pentru viitor. Prezenți la eveni­ment, alături de gazda Adria­na Statie, au fost subprefectul Au­ro­ra Gherghina, directorul Biblio­te­cii Județene – Remus Grigo­res­cu; consilierul local Valeriu Amza; reprezenta părinților – Ra­luca Efti­mie; directorul Aso­cia­ției „Școala de Valori” – Ioana Anghel și, nu în cele din urmă, directorul Kaufland Rm Vâlcea – Cosmin Căzănescu. Fiecare, la rândul său, a subliniat rolul im­por­tant pe care-l joacă școala în edu­cația copiilor, dar și cât de im­portantă și benefică este im­plicare societăților comerciale în susținerea educației. Remus Gri­gorescu, făcând o paranteză, a invitat societățile comerciale să „in­vestească” și în cultură, carevasă­zică, și cultura alături de educație contribuie la crearea unei baze sănătoase a elevilor, și de ce nu, a societății. Da, subscriu și eu la aceas­tă idee. „Acestea nu sunt niște simple aparate, pe care să le folosim; prin intermediul lor și a programelor care vor rula se va crea o legătură între cadrele didac­tice și elevii din școala noastră cu toți utilizatorii din toate cele peste 100 de școli din țară, cuprinse în acest amplu proiect”, preciza Adriana Statie – director al Școlii Nr 10, care a mulțumit tuturor pen­tru că au pus umărul la investiția numărul unu din lume – copiii.

Posting....