Niță vorbește, în premieră, de viitorul OLTCHIM


• noul ministru al Economiei confirmă existența unui interes din partea unor investitori, dar și planul Guvernului de a prelua Arpechim pentru a ușura privatizarea • „administratorii judiciari au luat cele mai bune măsuri” e credința lui Niță

Constantin Niță (foto sus), noul șef al Econo­miei, a rostit primele sale cuvinte despre cel mai fierbinte subiect al Vâlcii. În fața comisiilor de specialitate din Parlament, succesorul exoticului Andrei Dominic Ge­rea a anunțat că: „Există investitori care doresc să cum­pere Oltchim la pa­chet cu Arpe­chim, iar în acest moment suntem în discuţii cu Petrom în vederea preluării acestei entităţi. În ceea ce pri­veşte strategia pentru Oltchim, nor­mal că noi ne dorim privatizarea. Sunt inves­titori care doresc să cumpere Oltchim la pachet cu Arpechim şi, tocmai de aceea, suntem în discuţii cu Petrom în vederea preluării acestei entităţi. Nu pot să spun acum ce sumă cere Petrom, dar vom negocia acest lucru până în data de 28 martie 2014. Trebuie luate măsuri în privinţa conducerii la Oltchim. În condiţiile în care capacitatea de producţie este de numai 25%, nu este posibil ca acolo să existe 21 de di­rectori. Deci, trebuie restructurat mana­ge­mentul” a venit verdictul ministrului Cons­tantin Niţă legat de puzderia de șefi de la căpătâiul combinatului. Pese­dis­tul a trecut ca prin brânză de emoțiile examenului din Parlament, primind aviz favorabil atât din partea comisiilor de specialitate reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, fiind votat favorabil de către 28 de membri, în timp ce 9 vo­turi au fost împotrivă. Totodată, au fost consemnate două abţineri. Niţă a fost audiat de către membrii Comisiei pentru Politică Economică Reformă şi Privati­zare, şi Comisiei pentru Industrie şi Ser­vicii din Camera Deputaţilor, precum şi de către membrii Comisiei Economice, Industrie şi Servicii şi cei din Comisia pentru Privatizare şi Administrarea Acti­velor Statului din Senat. Guvernul inten­ţio­nează ca prin act normativ să preia rafinăria piteşteană Arpechim de la OMV în ideea privatizării combinatului Oltchim în regim integrat cu rafinăria. Niță a lansat și o declarație dezarmantă pentru contestatarii tande­mu­lui Piperea – Bălan prin care nu nu­mai că-i cruță de critici, chiar îi laudă pe cei doi avocați bucureșteni: „Oltchim este în insolvenţă, este condusă de un administrator judi­ciar şi un administrator special care au luat cele mai bune mă­suri care să poată aduce compania spre limitarea pierde­rilor. Deci, ca stra­te­gie, noi dorim priva­ti­zarea, evident. S-a fă­cut caietul de sar­cini, s-a scos la licita­ţie, doritorii se pot înscrie. Termenul este 28 martie. În aceas­tă strategie de privatizare sigur că sunt doritori care să ia şi Arpechimul. Sunt investitori care doresc să cumpere Oltchimul la pachet cu Arpechim. Sigur că suntem într-o dis­cuţie cu Petrom pentru preluarea aces­tei entităţi. Vom vedea cum!” O noutate absolută ar fi idee sugerată de ministrul Economiei, privind crearea unui com­plex Oltchim-CET Govora. Cel care a dezvăluit planul este Corneliu Cernev (foto jos), li­de­rul sindicatului Victoria: „Vorbind des­pre preţul destul de mare al energiei elec­trice, preţ care se regăseşte în pro­du­sele finite ale combinatului, domnul Niţă a avansat următoare ipo­teză, prin care Oltchim şi CET Govora (producător de energie electrică) ar funcţiona într-un complex, ca o singură societate, ur­mând astfel ca preţul la energia elec­trică să se reducă simţitor. O ipoteză de lucru care ar merita analizată pe viitor, mai ales că la Vâlcea se discută oricum de înfiin­ţa­rea unui complex energetic”. Noul mi­nis­tru al Economiei este așteptat să so­seas­că la combinat în ziua de 17 martie.