Moaștele Sfântului Grigore Decapolitul, în București


În perioada 26 februarie – 2 martie 2015, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Da­niel, la Biserica Icoanei din Bucu­reşti va avea loc a opta ediţie a manifestării religios-duhovniceşti intitulată „Icoana – Fereastră spre Dumnezeu”. Acest eveniment pas­toral-misionar și duhovnicesc, pri­lejuit de Duminica Ortodoxiei, pri­ma duminică din Postul Mare, este organizat de Arhiepiscopia Bucu­reş­tilor şi Protoieria 2 Capitală, în colaborare cu Primăria Sectorului 2. La acest eveniment va contribui duhovnicește și Arhiepiscopia Râm­nicului, care, cu binecu­vân­ta­rea Înaltpreasfințitului Părinte Var­sa­nufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va trimite o delegație cu Moaștele Sfântului Cuvios Grigorie Deca­po­litul, de la Mănăstirea Bistrița, spre mângâierea și bucuria tuturor pelerinilor.
Moaștele Sfântului Grigorie vor ajunge la Biserica Icoanei din București joi, 26 februarie (ora 13.00), unde vor rămâne spre în­chi­nare până luni, 2 martie. Sâm­bătă, 28 februarie, după slujba Vecerniei (ora 17.00) săvârșită de Preasfinţitul Părinte Timotei Praho­veanul, Episcop vicar al Arhiepis­co­piei Bucureştilor, va avea loc procesiunea „Lumina Ortodoxiei” (ora 18.30), în jurul parcului „Grădina Icoanei” din apropiere. În tim­pul procesiunii, preoţii şi cre­din­cioşii vor purta lumânări aprinse şi vor cânta imnuri bisericeşti. Un detaşament al Poliţiei locale, în uniformă de gală, va purta torţe aprinse. Duminică, 1 martie, după Sfânta Liturghie, săvârșită la Bise­rica Icoanei de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul (ora 10.00), va avea loc procesiunea „Icoana – Fereastră spre Dumnezeu” (ora 13.30), în jurul parcului „Grădina Icoanei”. Procesiunea se va în­cheia cu sfinţirea icoanelor purtate de credincioşi. Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, de la Mănăs­tirea Bistrița, județul Vâlcea, au plecat spre Biserica Icoanei, din București, joi dimineață, la ora 09.00. După slujba de închinare adu­să Sfântului Cuvios Grigorie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Pă­rinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râm­nicului, Sfintele Moaște au fost sărutate de maicile din obștea mănăstirii și de toți ceilalți închi­nă­tori. Sfânta raclă a fost ridicată pe umeri de preoți din Protoieria Hu­rezi și purtată în procesiune în jurul bisericii mari, după care a fost așezată într-o mașină special amenajată și a pornit spre București.