Minimisul pentru legume, aproape de relansare


Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea anunță că a fost lansată în dezbatere publică o Hotărâre pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021. Potrivit DAJ Vâlcea, schema de ajutor de minimis are în vedere ardei gras și/sau ardei lung, castraveți, tomate, varză albă și /sau roșie, vinete:
„În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
• ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro;
• autorități competente – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele locale/județene și direcțiile pentru agricultură județene;
• întreprindere – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
• întreprindere unică – entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
• spaţii protejate – spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de cultură, respectiv sere/solarii”.

Cine poate solicita sprijin?

Beneficiari sunt stabiliți întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, după cum urmează:
• producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2021;
• persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
• producători agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate

1.Să fie înregistrați în registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;
2.Să depună cerere de înscriere în program;
3.Să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp;
4.Să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
5.Să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2021;
6.Să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean;
7.Să facă dovada valorificarii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare.
Producțiile minime necesare pentru a primi spijinul sunt:
• în sere (2900 kg/1000 mp pentru ardei gras și/sau lung; 5000 kg/1000 mp pentru castraveți; 8500 kg/1000 mp pentru tomate; 4600 kg/1000 mp pentru varza albă și/sau roșie; 3000 kg/1000 mp pentru vinete);
• în solarii (1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau lung; 3000 kg/1000 mp pentru castraveți; 3200 kg/1000 mp pentru tomate; 2200 kg /1000 mp pentru varza albă și/sau roșie; 2000 kg/1000 mp pentru vinete).

Alte informații utile

Dovada valorificării producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal sau factura/fila din carnetul de comercializare. Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile numai pentru o singură cultură în anul de cerere și numai pentru o suprafața de 1000 mp.
Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/ 1000 mp/ beneficiar este de 2.000 euro. Se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, pentru schema de ajutor de minimis. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/ întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual.

Modul de acordare și modalitățile de verificare

La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul centrelor județene/locale APIA, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, pe baza datelor transmise.
Cererea de înscriere în program se depun până la data de 17 mai 2021 (inclusiv).
Sursă foto: Arhivă