Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

8 august 2020

Minimis pentru secetă a fost aprobat


badele_florel1• Guvernul a aprobat ”schema ajutorului de minimis” pentru recoltele agricultorilor  care au fost distruse de secetă şi a dat informaţii detaliate despre fondurile disponibile şi unde pot fi depuse cererile

Direcţia Agricolă informează că a fost aprobată prin HG  schema ajuto­ru­lui de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă ma­nifestat în anul agricol 2011-2012 asu­pra culturilor agricole. Acest spri­jin se acordă pentru a reduce impac­tul pierderilor suferite de către fer­mieri, pe de-o parte, şi pe de altă parte pentru a asigura menţinerea în cultura suprafeţelor agricole deţinute de aceştia. Minimis-ul vizează spriji­ni­r­ea acelor fermieri care au între 1 şi 10 hectare, inclusiv, sprijinul este sta­bi­lit la valoarea de 100 de lei noi pe hec­tar. Beneficiarii schemei intră în mai multe categorii: în primul rând, fer­mieri persoane fizice, în al doilea rând, persoane fizice autorizate, în­tre­prinderi individuale şi întreprinderi fa­miliale, constituite conform Ordo­nan­ţei de urgenţă 44/2008, persoane juridice, precum şi orice alte forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii. Ce­rerile se depun, aşa cum au fost şi în cazul celorlalte scheme de minimis, la direcţiile pentru agricultură, până la data de 15 octombrie 2012, spri­ji­nul financiar începând a fi acordat către fermieri la data de 1 noiembrie 2012.

O altă hotărâre de Guvern, care este aşteptată de către fermieri şi care vizează sprijinul pe suprafaţă care va fi acordat începând din toam­na acestui an va fi aprobată de către guvern în prima săptămână a lunii octombrie, aşa cum spune regula­men­tul european, acel sprijin vizând componenta europeană, denumită SABS în termeni regulamentari şi componenta naţională.

Potrivit Direcţiei Agricole, Guver­nul mai are în vedere o altă hotărâre, care vizează modificarea şi comple­tarea unor acte normative privind ga­ran­tarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, mai exact o ho­tă­râre de guvern care modifică nor­mele de aplicare ale Legii 218 din 2005, Legea 329 din 2009 şi Ordo­nan­ţa de urgenţă a guvernului 79 din 2009”, ordonanţă prin care doresc să mărească “numărul de beneficiari ai fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, mai exact acei be­neficiari ai finanţării nerambur­sa­bile pe grupurile de acţiune locală şi pe organizaţiile udătorilor de apă”.

„Aceştia pot beneficia, prin aceas­tă ordonanţă, de garanţia fon­dului de garantare, în scopul încasă­rii avansurilor din contractele de finanţare nerambursabile încheiate cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Mai exact, conform regulamentului european, conform ghi­dului solicitantului, pentru a înca­sa acele avansuri de la Agenţia de Plăţi au nevoie de o garanţie. Pentru a nu pune în dificultate şi pentru a nu întârzia începerea lucrărilor de către aceşti beneficiari sau chiar rezilierea contractului, din cauza faptului că nu au garanţii vizavi de care trebuie să se certifice în faţa Agenţiei de Plăţi, Executivul le-a oferit posibilitatea să meargă la Fondul de Garantare, să obţină aceste garanţii guvernamen­tale, pe baza cărora toate proiectele vor fi deblocate”, ne-a explicat Florel Bădele.

Poți comenta aici

Alte articole de la Uncategorized