Miercuri dimineață, Mutuligă va fi uns consilier județean


• acesta este cel de-al 24-lea nume din lista PSD pentru Consiliul Județean
Miercuri dimineață, aleșii județului sunt chemați pentru o ședință a cărei ordine de zi cuprinde: Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 28 septembrie 2018, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 10 octombrie 2018, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 18 octombrie 2018, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul III 2018 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Raport privind participarea la evenimentele organizate în localitatea Agios Nikolaos, Grecia, în perioada 21-26 septembrie 2018, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Mihăilescu Gheorghe, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al lui Mutuligă Florin-Nicolae, precum și cooptarea acestuia în Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.3 din 31.01.2018, privind utilizarea unor sume din Excedentul bugetului local și din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018 cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Contractul de Asociere nr.10884/28178/2018, privind susținerea sportului de performanță, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea cu Orașul Horezu prin Consiliul Local al Orașului Horezu, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere, Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listelor obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2018 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2019 și 2020, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseul județean 066 operatorului de transport declarat câștigător în urma organizării licitației electronice la nivel național din data de 09.10.2018, Proiectul de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Scolii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 49/3.03.2017, Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli care privesc acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme, precum și consumul de carburanți, Proiect de hotărâre privind actualizarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de selecție pentru un membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentatului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să declanșeze o nouă procedură de selecție pentru membrii in Consiliul de Administrație al societății, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să numească administratorii provizorii în Consiliul de administrație al societății începând cu data de 22.11.2018, Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor – Municipiul Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 punctul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 174 din 28 septembrie 2018, privind desemnarea reprezentaților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva Băbeni, Diverse.

Fonduri pentru SCM și Flacăra

Întâlnirea de mâine dimineață are pe masă și două hotărâri care privesc alocarea de fonduri pentru cele mai de succes branduri sportive ale Vâlcii: SCM Râmnicu Vâlcea și Flacăra Horezu, grupări care se află pe primele locuri în competițiile unde evoluează – Liga Florilor și Liga a III-a.
După ce, în urmă cu trei luni, la propunerea sa, consilierii județeni au aprobat, prin Hotărârea nr. 115 din 30 iulie 2018, alocarea a 2 miliarde de lei vechi echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, în ședința ordinară a Consiliului Judeţean Vâlcea, programată pentru data de 31 octombrie 2018, Președintele Constantin Rădulescu solicită, din nou, votul consilierilor judeţeni pentru suplimentarea, cu încă 1,5 miliarde lei vechi, a sumei alocate echipei de handbal.
„Alături de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, parteneri şi sponsori, punem și noi umărul la constituirea bugetului echipei de handbal SCM Râmnicu Vâlcea, de la care ne dorim cu toţii performanţă. Şi cum performanţa necesită costuri pe măsură, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea face un efort uriaș și de apreciat pentru susţinerea ei, ne-am alăturat şi noi acestui scop nobil, printr-un sprijin financiar, care se va reflecta, cu siguranţă, în rezultatele sportivelor. De altfel, în perspectiva rectificării bugetare din luna noiembrie, există posibilitatea ca echipa să fie sprijinită în continuare de Consiliul Judeţean Vâlcea”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.
Pentru gruparea din Cetatea Olarilor, legislativului i se va propune alocarea unei prime tranșe de 30.000 lei.