Memoria fotografiei


Imaginea foto de faţă este datată din ianuarie 2010 şi reprezintă Monumentul Eroilor din comuna Mănăstireni jud. Vâlcea, jertfiţi în războiul pentru făurirea României Mari (1916-1918). Monumentul este amplasat în faţa fostei primării a comunei şi a fost sfinţit în anul 1923, de Ziua Eroilor. Cel din dreapta fotografiei este caporal Alexandru Făgădău, elev al Liceului Militar „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia. Era atunci în anul 2 de studii. În prezent este sublocotenent. Cel din stânga imaginii îl reprezintă pe col.(r) Victor Neghină, fiu al satului Dezrobiţi din comuna Mănăstireni. În continuare, redăm câteva despre monument. În vederea ridicării acestuia, a fost constituit un comitet de iniţiativă, format din patru membrii, respectiv col. Victor Tănăsescu, preşedinte de onoare, participant la Primul Război Mondial în funcţia de comandant de regiment; Alexandru Măciu­ceanu, primarul comunei, preşedinte activ; Constantin Niculescu, vicepreşedinte, directorul şcolii primare din satul Dezrobiţi. Din comitet au mai făcut parte 10 membrii activi, respectiv 8 bărbaţi şi 2 femei. Monumentul a fost înălţat cu sprijinul cetăţenilor comunei. Este realizat din beton, sub formă de obelisc, cu o cruce montată la partea superioară. Postamentul este în două trepte, în plan pătrat. Monumentul are o înălţime de 3m şi este placat cu plăci de marmură albă. Pe marmura din faţa monumentului şi de pe cele două laterale sunt gravate, în ordinea gradelor, numele celor 89 de eroi, între care 2 ofiţeri inferiori, 3 subofiţeri, 12 gradaţi şi 72 soldaţi, între care şi cap. Gh. Ţonţu, unchiul, după mamă, al col.(r) V. Neghină.
La partea superioară a obeliscului, este gravat cu litere aurite un epitaf răscolitor: „RIDICAT ÎN AMINTIREA OSTAŞILOR DIN COMUNA MÂNĂSTIRENI, MORŢI PENTRU ÎNTREGIREA NEA­MU­LUI ÎN RĂZBOIUL DIN 1916 – 1919. GLORIE VOUĂ, EROI AI PATRIEI.” Pe spatele obeliscului, tot pe marmură, se află gravate numele comitetului de iniţiativă, care a ridicat monumentul. Aflându-se în vacanţă la familie, l-am invitat pe strănepotul meu, Alexandru Făgădău (şi stră strănepot al eroului caporal Gh. Ţonţu), să facem un pelerinaj pe la lucrările de artă eroică din actuala comună Frânceşti, jud. Vâlcea, care are 7 repere monu­mentale: 3 obeliscuri, 2 troiţe, 2 cruci, iar la Mănăstirea Dintr-un Lemn se află, pe zidul incintei a doua, 4 plăci memoriale pe care sunt gravate, cu litere aurite, numele eroilor marinari şi aviatori din Primul şi din Cel de-al Doilea Război Mondial. Acestea au fost realizate de către fostul general Paul Teodorescu (1900-1981), fost ministru al Aerului şi Marinei, care a renovat mănăstirea şi, în acelaşi timp, a înfiinţat un muzeu monahal şi a realizat acest gest omagial, în memoria eroilor aviatori şi marinari. Sub fiecare placă memorială se află obiecte din dotarea forţelor aeriene şi navale, respectiv ancoră, colac de salvare, elice de avion şi altele, care au semnificaţia unui mini-muzeu în aer liber. Mănăstirea Dintr-un Lemn, după renovarea ei, a devenit locul de închinăciune pentru marinari şi aviatori, ale căror ligi şi asociaţii poposesc la mormântul generalului Paul Teodorescu din cimitirul mănăstirii, unde îşi are locul de veci, în zilele când se sărbătoresc Sfânta Marie şi Sfântul Ilie, patronii spirituali ai celor două genuri de arme militare. Cu aceste prilejuri, se desfăşoară ceremoniale religioase, se depun coroane şi jerbe de flori pe mormântul celui care a devenit al treilea ctitor al mănăstirii, după Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu.
a consemnat col(r) V. Neghină

Posting....