„Martie a adus o creștere a indemnizației sau pensiei sociale”


• declară Gheorghe Dinescu, președintele UGPR, filiala Vâlcea

De la 1 martie, conform unei Ordonanței de Urgență a Gu­vernului, a crescut indemniziația socială, nu pensia, așa cum se tot spune. Corect, conform actului normativ, este vorba despre creșterea indemnizației sociale care nu va mai fi 400, ci 520 lei. „Vorbim de indemnizație sau pensia socială care se com­pune din pensia normală dată în funcție de contribuția fiecăruia și partea de la bugetul de stat, până la 520 lei. Înainte a fost 400 lei. Pe țară, numărul benefi­cia­rilor este de 1.022.168 pen­sio­nari, cu 524.222 mai mul­te persoane decât în luna ia­nua­rie”, a declarat, pentru ziarul nos­tru, Gheorghe Dinescu, șeful pensionarilor vâlceni. Totodată, conform Legii nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în do­me­niul sănătății, începând cu ve­ni­tu­rile aferente lunii februarie, veni­tul impozabil lunar din pensii se sta­bilește prin deducerea din ve­nitul de pensie a sumei neim­po­zabile lunare de 2.000 lei. Neim­pozarea pensiilor mai mici de 2.000 lei are ca beneficiari 1.227.018 pen­sionari care nu plătesc impozit.

Posting....