MARNA SA – Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


SC MARNA SA, titular al proiectului ’’DESFIINTARE LOCUINTA C1, CONSTRUIRE MAGAZIN(SPATIU DE PREZENTARE) COPERTINA METALICA, GRUP SANITAR, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE’’, propus a fi amplasat in  jud.Valcea, com.Roesti, sat Roesti, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ’’DESFIINTARE LOCUINTA C1, CONSTRUIRE MAGAZIN(SPATIU DE PREZENTARE) COPERTINA METALICA, GRUP SANITAR, AMENAJARE INCINTA SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE’’, propus a fi amplasat in  jud.Valcea, com.Roesti, sat Roesti. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.