MADR anunță ferm: Lupta cu grindina NU e cauza dezastrelor naturale din ultimele zile!


Potrivit unui comunicat oficial de presă al Ministerului Agriculturii, Sistemul național antigrindină și de creștere a precipitațiilor (SNACP) a devenit operațional începând cu anul 2000, ca urmare a necesității adoptării unor măsuri preventive de reducere a riscurilor cauzate de fenomenele meteorologice extreme: grindină, ploi torențiale, secete severe, ș.a. Sistemul are o concepţie unitară de organizare, intervenție activă în atmosferă și monitorizare a activităţii, fiind constituit sub forma unor infrastructuri operaţionale şi de cercetare, sigure şi eficiente. În sezonul de combatere a căderilor de grindină din perioada mai-octombrie 2014, sunt operaționale: Unitatea pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova, care asigură protecția populației și a culturilor din județele Prahova și Buzău, pe o suprafață de 140.000 ha;Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină Moldova 1 Iași care asigură protecția populației și a culturilor din județul Iași, pe o suprafață de 90.000 de ha. În diferite etape de realizare (studii, proiecte tehnice şi execuţie parţială de lucrări) se află alte trei Unități de Combatere a Căderilor de Grindină, respectiv: Mureș, Timiș și Oltenia. Scopul SNACP este de a asigura protecția culturilor agricole cu înaltă valoare economică (vii, livezi, sere, etc) precum și al comunităților rurale din zonele de intervenție, față de fenomenele meteorologice periculoase. Activitățile de combatere a grindinei generează modificări ale condițiilor meteo-climatice la nivel local și au rază limitată de acțiune, în spațiu și timp. Tehnologiile utilizate în activitățile de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase presupun, în prezent, combaterea grindinei prin utilizarea rachetelor antigrindină și nu au fost susceptibile niciodată de a produce efecte colaterale nedorite sau cu impact negativ asupra comunităților din zonă. În consecință, considerăm ca fiind nefundamentate și exagerate afirmațiile referitoare la o posibilă legătură de cauzalitate între volumul mare de precipitații care au cauzat inundații în sud-vestul țării și activitatea de combatere a căderilor de grindină. Intervențiile active în atmosferă se fundamentează pe cercetări ample și complexe de specialitate, pe tehnologii omologate și se desfășoară conform normelor și recomandărilor Organizației Mondiale de Meteorologie. Regle­mentarea activității de intervenții active în atmosferă a fost realizată prin Legea nr.173/2008 privind intervențiile active în atmosferă și prin hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a legii, a structurii și a programului de dezvoltare a SNACP precum și rea­lizarea acestuia prin etape anuale. Responsabilitatea managementului Sis­te­mului revine structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.