Luni dimineață, Încă o șansă pentru liberali „să-l scoată la tablă” pe Vălimăreanu!


• drumarul –șef vine în fața plenului CJ cu informare cu raportul pentru semestrul I 2017
Start dificil de săptămână pentru RAJDP și șeful său, liberalul Nicolae Vălimăreanu, care trebuie să se prezinte înaintea aleșilor județului pentru raportul de activitate din prima jumătate de 2017. În documentul oficial înaintat legislativului se constată o creștere a datoriilor totale RAJDP în primul semestru 2017 comparativ cu anul trecut de la 8.815.636 lei la 9.593.032 lei, în principal din cauza celor 64 de angajați disponibilizați care au înfrânt Regia la tribunal și care au primit deja despăgubiri până la 30 iunie 2017 în valoare de 850.000 lei, adică numai 42,5% din suma impusă de judecător.

Ordinea de zi a ședinței de luni mai cuprinde: aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30 august 2017; informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință și până în prezent; proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de termen, prin demisie, a mandatului de consilier județean al Marianei Mădălina Cotar; proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al lui Dumitru Marian, precum și cooptarea acestuia în Comisia pentru sănătate, familie, protecție socială și protecția copilului; proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de validare a Consiliului Județean; proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, precum și a bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe anul 2017; proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 104 din 31.05.2017, referitoare la eșalonarea la plată a sumei de 1.886.065,92 lei, reprezentând obligații fiscale provenite din redevență și majorări datorate bugetului propriu al Județului Vâlcea de către S.C. APAVIL S.A. Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești; proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Horezu-Bistrița”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.; proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Pietreni-Salina Ocnele Mari”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.; proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Bărbătești-Bistrița”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.; proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul “Pietreni-Bistrița”, operatorului de transport rutier S.C. Antares Transport S.A.; proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru realizarea și actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap, încheiată între Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Consiliul Județean Vâlcea și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare, Studiului de Oportunitate pentru Delegarea Serviciilor de Operare ale SMID, Județul Vâlcea și a Documentațiilor de atribuire pentru Delegarea serviciului de operare și administrare a stațiilor de sortare de la Brezoi și Râureni, Delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din zonele 1 și 3 ale județului Vâlcea; proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de evaluare a unor centre de plasament din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vâlcea, în vederea închiderii acestora și dezvoltării de servicii sociale alternative, prin Programul Operațional Regional 2014–2020; proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare – Râmnicu Vâlcea”; proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii comunitare–Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 162 din 31 iulie 2017; proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.193 din 30 august 2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vâlcea în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Speciale Bistrița; proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină constituită la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la Directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea; proiect de hotărâre privind soluționarea sesizării înregistrate în Registrul de evidență al Comisiei de disciplină constituita la nivelul Consiliului Județean Vâlcea, sub nr. 1 din 26 ianuarie 2017, referitoare la Directorul executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea; diverse.