Luni, aleșii județului muncesc într-o zi sfântă


La chemarea președintelui Constantin Rădulescu (foto), consilierii județului vor avea, luni dimineață, ședința ordinară a lunii iunie cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a CJ Vâlcea din data de 3 iunie 2020, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele CJ Vâlcea, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al lui Fârtat Ilie, precum și cooptarea acestuia în Comisia juridică, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Stănică Maria-Raluca, precum și cooptarea acesteia în Comisia pentru buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT Județul Vâlcea și UAT Comuna Măciuca pentru realizarea proiectului „Extindere sistem de alimentare cu apă în satele Oveselu, Popești și Ciocănari” în vederea racordării obiectivului de investiții Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Măciuca, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr. 6 din 31 ianuarie 2020, cu modificările și completările ulterioare.

 

Ce mai dezbat aleșii Vâlcii?

 

Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale CJ Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2020, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea a spațiilor aflate la parterul imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Schitul Troianu, nr. 2-4, în vederea funcționării Centrului de Sănătate Mintală, care aparțin domeniului public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune nr.10819/12 din 25.07.2014 încheiat între CJ Vâlcea și S.C. FRANCOMED S.R.L. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Asistență Medico–Socială Lădești, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de cooperare în vederea actualizării și implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu în Județul Vâlcea, Proiect de hotărâre cu privire la renunțarea la dreptul de preempțiune referitor la cumpărarea imobilului (teren) în suprafață de 1.000 mp, situat în perimetrul Sitului arheologic „Așezare”, sat aparținător Goranu, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, cod LMI 2015: VL-I-s-B-09537, Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcție a lui Sabin Dragnea, Director al Centrului de Asistență Medico – Socială Lădești, Diverse.