Luna trecută, pe teritoriul judeţului Vâlcea, opt accidente de muncă înregistrate!


Luna trecută, inspectorii muncii au intervenit în cazul a opt accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de desfășurare a acțiunii. Tot luna trecută, angajații ITM Vâlcea au efectuat 123 de controale, dispunând 182 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legii în domeniu. La capitolul „Securitate și sănătate în muncă”, s-au aplicat 182 de sancțiuni contravenționale din care 172 avertismente și 10 amenzi în valoare de 58.000 lei. Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic ; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului. Datele ne-au fost furnizate de Ion Tănăsoiu, inspector șef ITM Vâlcea.