„Lucrăm la planul de şcolarizare pentru 2013-2014”


• declară inspectorul şcolar adjunct Remus Grigorescu

În această perioadă, la Inspectoratul Şcolar Judeţean se lucrează la planul de şcolarizare pentru 2013-2014. „Lucrând la planul de şcolarizare, vrem să ştim exact numărul de clase şi de copii pentru fiecare ciclu – preprimar, primar, gimnazial şi liceal – astfel încât să dăm posibilitatea directorilor de şcoli să facă o normare cât mai aproape de adevăr. Precizez că media numărului de elevi pe clasă este de 25-28”, declară inspectorul şcolar adjunct Remus Grigorescu.

De-acum, clasa pregătitoare nu mai este opţională, aşa că toţi părinţii trebuie să se orienteze pentru trimiterea copiilor la şcoală. „Practica internaţională ne arată foarte clar că majoritatea ţărilor civilizate îşi pregătesc forţa de muncă pentru viitor de la o vârstă fragedă. În Elveţia, unde se aplică foarte bine «sistemul Spiru Haret», pregătirea copilului începe de la 4 ani. Părinţii nu trebuie să se sperie de ideea că un copil merge la clasa pregătitoare de la vârsta de 6 ani, el fiind deja învăţat de la grădiniţă cu ciclul de la ora 8 la 12. În general, părintele are posibilitatea să opteze pentru învăţătorul cel mai bun. Vreau să mai precizez că părinţii care doresc pot să asiste la orele de curs, să vadă ce înseamnă clasă pregătitoare”, a mai spus inspectorul Grigorescu.