Lista (extrem de) scurtă a drumurilor vizate de CJ în acest debut de an


• spre ce zone din județ se vor îndrepta cele 157 de miliarde de lei vechi?

După cum vă informam și anterior, în prima ședință ordinară din 2017, legislativul a adoptat un Proiect de hotărâre privind utiliza­rea unor sume din Excedentul bugetului local şi din Fondul de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor sec­ţiunii de dezvoltare, pe anul 2017.
Astfel, suma pusă pe masă de către conducerea Consiliului Județean Vâlcea este de 15.760.463 lei și are în vedere următoarele investiții:
• consolidare și refacere DJ 648 Ionești – Olanu limită județ Olt, km 8,900 – 9,470 (1.895.738 lei);
• reabilitare și modernizare DJ 651 Păușești Măglași – Stoenești km. 2,700 – 7,700 (2.324.000 lei);
• consolidare și refacere DJ 703 N Berislăvești – Releu Cozia, km 1,500 – 4,000 (1.576.815 lei);
• refacere platformă drum și podețe DJ 654 Valea Cheii – Cheia – Mănăstirea Iezer – Schitul Pahomie (1.068.766 lei);
• consolidare și refacere DJ 658 Gura Văii – Muereasca km 6, 800 – 11,850 (23.032 lei);
• consolidare DJ 676 D Mateești – Cernișoara, km. 5,000 – 6,300 (553.904 lei);
• refacere platformă DJ 676 C Roești – Oteșani, km. 17,350 (571.493 lei);
• refacere platformă DJ 676 D Alunu – Cernișoara, km. 12,300 (452.226 lei);
• refacere platformă DJ 676 D Alunu – Cernișoara, km. 14,500 (586.131 lei);
• intabulare DJ 646 A Stoenești – Dobriceni – Bărbătești (7.612 lei);
• intabulare DJ 677 C Lungești – Fumureni – Râmești (8.399 lei);
• reabilitare și modernizare DJ 648 Ionești – Olanu limită județ Olt și construcție două poduri beton armat (16.000 lei);
• modernizare DJ 703 G Jiblea – Sălătrucel – Berislăvești – Robaia, limită județ Argeș (117.000 lei);
• modernizare DJ 678 limită județ Olt – Drăgoești – Casa veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN 7) (321.000 lei);
• modernizare DJ 678 Băbeni (DN 64) – Băluțoaia – Mănăilești – Genuneni – Folești – Dumbrăvești – Foleștii de Sus – Tomșani (DN 67) – Costești – Mănăstirea Arnota (730.000 lei).