Licitație pentru „lumina” de la Drăgășani


În municipiul Drăgășani se va desfășura, chiar astăzi, o licitație importantă. Astfel, este scoasă la licitație furnizarea energiei electrice de joasă tensiune, inclusiv transportul și distribuirea acesteia, pentru punctele de consum aflate în proprietatea municipiului Drăgășani. Mai trebuie spus că valoarea estimată a licitației este de 622.120 lei.