Liberalii trebuie să cotizeze 9.000 lei lunar „la centru”!


La începutul acestei săptă­mâni, Biroul Permanent Naţional al PNL a decis ca fiecare orga­nizaţie judeţeană să cotizeze, lunar, cu 9.000 de lei, la „centru”, pentru susţinerea efor­turilor şi funcţionării parti­du­lui. „Am sta­bilit prin vot unanim ca organiza­ţiile judeţene să con­tribuie, fi­nan­ciar, pentru func­ţio­narea par­tidului”, a declarat co­preşe­din­tele Vasile Blaga (foto).
În ce priveşte activitatea po­li­tică, Blaga a afirmat: „Am luat judeţ cu judeţ pentru cons­tituirea birourilor executive şi lucrurile merg, trebuie să recu­noaş­tem, mult mai bine decât ne aştep­tam. Sunt mai puţine judeţe decât degetele la o mână în care încă sunt unele discuţii, dar nu de netrecut. Le vom rezolva pas cu pas, implicându-se comisia de unificare, cum se prevede în protocolul de fuziune”.

Posting....