„Lanţul păcii”


• în cadrul Campaniei 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii
 

Comitetul pentru Egalitate de Gen, Activism, Dezvoltare şi Toleranţă (GADT), în parteneriat cu Fundaţia IREX/Programul Biblionet şi Biblio­teca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea vă invită să vă implicaţi în Campania „Pace acasă, pace în lume”. Tema acestui an este „Să în­frun­tăm militarismul şi să punem capăt violenţei asupra femeilor”. Evenimentul de lansare a avut loc pe data de 25 noiembrie, iar în conti­nuare Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea va desfăşura acţiu­nea „Lanţul păcii”. Evenimentul se va desfăşura marţi, 3 decembrie 2013, începând cu ora 15.30, în zona centrală a oraşului („La Ceas”).

Vor participa reprezentanţi ai organizaţiilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, bibliotecari, profesori, elevi şi presă.

Vă aşteptăm să vă alăturaţi acestei acţiuni, care marchează încă un moment în cadrul Campaniei 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii, care se desfăşoară în perioada 25 noiembrie-10 decembrie!

Comitetul pentru Egalitate de Gen, Activism, Dezvoltare şi Toleranţă (GADT) este un grup de acţiune la nivel local, alcătuit din voluntari care promovează egalitatea de gen şi militează împotriva violenţei asupra femeii în România.

Programul naţional Biblionet – lumea în biblioteca mea este una dintre cele mai importante investiţii într-o intervenţie de anvergură pentru facilitarea accesului public la Internet şi construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în România. Bibliotecile publice asociate programului se implică tot mai mult în proiecte sociale pentru comunitate, precum Campania ”16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii”.