Lansare de proiect la Consiliul Județean


Azi, are loc Conferinţa de lansare a proiectelor „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 1” și „Dezvoltarea eficientă a serviciilor publice prin implementarea de soluţii e-guvernare în judeţul Vâlcea – Grupa 4”. Proiectele menţionate vizează eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi partenerii aces­tuia în proiecte, sprijinind astfel com­petitivitatea economică şi promo­vând interacţiunea între sectorul public şi mediul de afaceri/cetăţeni prin punerea la dispoziţie a serviciilor administrative folosind mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică, prin achiziţionarea unui sistem informatic des­tinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţiona­rea serviciilor de dezvoltare şi implemen­­tare a soluţiilor software. Evenimentul are ca scop informarea publicului şi a fac­torilor interesaţi cu privire la avan­ta­je­le implementării proiectelor în 30 unităţi ad­ministrativ-teritoriale ale judeţul Vâl­cea.