La Scundu, Primul val de furtuni a adus pagube inimaginabile


• datele înaintate de către primărie către șefii județului sunt deosebit de grave

Domnule primar, Dumitru Blejan, care sunt pagubele lăsate de natura la Scundu?
După ploile deosebit de violente și abundente din acest debut de lună iunie 2019, Comitetul Local pentru Situații de Urgență Scundu, format subsemnatul, Manolache Gheorghe – viceprimar, Manda Mihaela – secretar, Băiașu Ion – șef SVSU , Diaconeasa Radu – agent șef Post Poliție Scundu, Cîrstea Ion – Director Școala Gimnazială Scundu, Tigan Monea Emanuel Mark – medic generalist, Cabinet Individual, s-a deplasat în zonele monitorizate la nivelul localității. Și când spun abundente mă refer la circa 80 1/m.p. căzute în perioada 8- 11 iunie 2019 și a constatat că toate zonele monitorizate de către CLSU Scundu, au devenit foarte active necesitând intervenția urgentă prin alocare de fonduri pentru rezolvarea lor,
Mai concret, vă rog!
Concret, e vorba, în primul rând, de Drumul de interes local ,Colnic” situat în sat Avrămesti, afectat pe o lungime de 0.300 km din cauza cantităților foarte mari de precipitații care au distrus platforma drumului prin săpare de șanturi adânci. Menționez că acest drum este continuat de drumul agricol ,Colnic” pe o lungime de 0.700 km. Valoarea lucrărilor se estimează la 70.000 lei. Apoi, mai este cazul și cu drumul de interes local „Popești” situat în satul Scundu, distrus în proporție de 60% din cauza cantităților însemnate de precipitații, adică 80 1/m.p care au produs inundații la locuințele numiților Năstăsescu Gheorghe, Gherasie Maria, Manda Ion și Pădurețu Elena. Valoarea estimată a lucrărilor este de 450.000 lei. Un loc cu probleme este și drumul comunal, Țăpârlani” din punctul ,Grigorie”, situat în satul Scundu, care a fost afectat pe o lungime de 0.550 km datorită faptului că albia pârâului Scundu s-a adâncit foarte mult producând alunecări de teren atât pe versantul estic cât și pe cel vestic al acestuia. Locuințele în număr de șase, ce se află în acea zonă, prezintă avarii la nivelul fundațiilor și zidurilor. Se necesită construirea a două praguri de colmatare pe pârâul Scundu pentru a consolida podul ce traversează pârâul Scundu în zona respectivă. Refacerea drumului de interes local este necesară pentru accesul proprietarilor de locuințe, terenuri agricole și forestiere.
Aici, despre câți bani ar fi vorba?
Valoarea tuturor lucrărilor se estirnează la aproximativ 2.500.000 lei.
Mai sunt și alte puncte critice?
Din păcate, da. Este și drumul comunal Andreești din punctul „Andreești” situat în satul Blejani, care se poate rupe în orice moment datorită adâncirii talvegului pârâului Scundu și se poate produce o alunecare de teren ce afectează accesul către un număr de 40 de gospodării, iar podul ce traversează pârâul a fost deteriorat în proporție de 70%. Lucrările necesare în această zonă vor fi analizate de un specialist în domeniu. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 1.250.000 lei. În satul Blejani, la punctul ,Andreescu Cornelică”, șanțul colector care trece prin spatele locuinței acestuia, datorită nivelului crescut în exces al acestuia a provocat o alunecare de teren și a distrus anexele gospodărești ale familiei Andreescu Cornelică, precum și inundarea parțială a locuinței lui Blejan Ion. Pentru rezolvarea situației este nevoie de o intervenție urgentă prin construirea unor ziduri de sprijin stânga-dreapta și betonarea fundului pe o lungime de circa 35 metri, în continuarea podului ce traversează DJ 645 până în extremitatea vestică a construcțiilor respective. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 250.000 lei. Mai avem probleme și cu Drumul comunal ,Cimpoci” – ,Buri’’ din punctul ,Cimpoci” situat în satul Blejani, ce a fost afectat prin săpare de șanturi adânci și spălarea balastului de pe platforma acestuia datorită faptului că ,în perioada 8 – 11 iunie 2019, când s-a produs o rupere de nori la nivelul localității fiind afectate două poduri, platforma drumului și rigole. Este necesară intervenția urgentă pentru refacerea podurilor, platformei drumului comunal și a rigolelor. Valoarea lucrărilor se estimează la 1.100.000 lei. În plus, drumul de interes local ,Rovina” situat în satul Avrămești, este afectat pe o lungime de 0.380 km, piatra de pe platforma drumului a fost luată de ape, iar accesul cetățenilor către proprietăți este îngreunat. Valoarea lucrărilor se estimează la 110.000 lei. Drumul comunal ,Anglezi” din satul Scundu, care face legătura dintre DJ 645 și cătunul Anglezi este deteriorat pe o lungime de 750 metri din cauza precipitațiilor căzute în perioada mai sus menționata, iar podul tubular ce traversează pârâul Scundu a fost distrus în totalitate fiind necesară construirea unui nou pod, refacere platformă drum, un prag de colmatare și un zid de sprijin pe o lungime de 80 metri. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 1.400.000 lei. Drumul de interes local ,Popești-Chiciora” din punctul ,Chiciora” situat în satul Scundu ce face legătura dintre DJ 645 și Biserica Chiciora este deteriorat pe o lungime de aproximativ 0.700 km, fiind necesare următoarele lucrări: refacerea platformei drumului de interes local; construirea unei rigole din beton pe toată lungimea drumului; construirea unor ziduri de sprijin în dreptul alunecărilor de teren; construirea unor podețe tubulare. Valoarea lucrărilor se ridică la aproximativ 590.000 lei. Drumul de interes local , Brutărie” din punctul ,Brutărie”, satul Avrămești, este afectat pe o lungime de 0.300 km din cauza adâncirii albiei pârâului Scundu producând alunecări de teren pe malul drept al pârâului și obturează în continuu albia pârâului, pe o lungime de 0.200 km, punând în pericol spre inundare două gospodării din această zonă și limitează accesul către un număr de 75 de proprietăți agricole și forestiere. De asemenea, tot în această zonă, din cauza eroziunii malului stâng al pârâului Scundu, pe o lungime de 0.080 km, locuința domnului Mihăilescu este pusă în pericol, necesitând lucrări urgente pentru stabilizarea terenului: prin construire de ziduri de sprijin și prag de colmatare; construirea unei plăci din beton, peste pârâul Scundu, pentru accesul către proprietăți, datorită faptului că podul tubular a fost distrus în totalitate; regularizare rigolă de la DJ 645 până în pârâul Scundu pe o lungime de circa 0.100 km. Valoarea tuturor lucrărilor se ridică la aproximativ 410.000 lei. Drumurile de interes local „Spătarelu” și „Tuicu Damian” din punctul „Vilcioiu Alexandrina”, satul Avrămești au devenit impracticabile din cauza alunecărilor de teren de pe versantul vestic al pârâului Scundu care s-a adâncit foarte mult punând în pericol obturarea pârâului pe o lungime de circa 0.150 km, iar locuințele și anexele gospodărești ale cetățenilor pot fi inundate, accesul către terenurile agricole și forestiere fiind imposibil. Lucrările ce sunt necesare în această zona sunt următoarele: refacerea drumurilor de interes local; construirea unui prag de colmatare pe pârâul Scundu pentru a ridica talvegul pârâului; construirea unui zid de sprijin pe o lungime de circa 0.150 km, precum și alte lucrări ce vor fi date de un specialist în domeniu. Valoarea lucrărilor se ridică la circa 650.000 lei. Vreau să adaug aici, că în satul Avrămești canalul colector al apelor din zona ,Pavelu” ce traversează o zonă în care se află locuințele numiților Marin Joana, Țăpîrlan Maria și Vasile Marius s-a adâncit foarte mult și în orice moment se poate produce o alunecare de teren ducând la afectarea acestor imobile. Valoarea lucrărilor necesare se ridică la aproximativ 150.000 lei.
Asta e tot?
Nu! Drumul agricol și de interes local „Coconești”, sat Blejani, a fost din nou deteriorat în proporție de 20% din cauza cantității de apă provenită din precipitații fiind săpate șanțuri pe platforma acestuia devenind pe unele zone impracticabil la ora actuală. Sunt necesare unele lucrări de refacere a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 200 metri cu buldozer, valoarea lucrărilor ridicându-se la aproximativ 80.000 lei. Drumul de interes local „Geacu” din satul Scundu a fost distrus în proporție de 60% prin săpare de șanturi pe platforma acestuia și spălarea balastului, iar accesul peste pârâul Scundu a fost distrus. Valoarea lucrărilor se estimează la 420.000 lei.
Drumul de interes local ,Rozalia” din punctul „Rozalia”, sat Crîngu, a fost distrus prin săpare de șanțuri pe platforma acestuia, podețul tubular peste pârâul Scundu mic a fost distrus prin spălarea culeelor, iar accesul peste acesta este impracticabil, valoarea lucrărilor estimându-se la 380.000 lei. Drumul de interes local „Giuclani” din punctul „Băieșești”, sat Scundu, este afectat pe o porțiune de circa 300 metri datorită faptului că rigola de pământ ce leagă DJ 645 de pârâul Scundu s-a adâncit foarte mult producând mici alunecări de teren și făcând ca drumul să fie îngust. Sunt necesare următoarele lucrări: betonarea rigolei respective; refacerea platformei drumului; construirea unui zid de sprijin pe partea cu numitul Cărămizoiu Dumitru. Zidul de sprijin este necesar pentru a stabiliza zona și a nu pune în pericol locuința lui Cărămizoiu Dumitru. Valoarea lucrărilor, în această zonă, se estimează la 233.000 lei.
Domnule primar, nu pot să nu vă întreb, în afară de oamenii dumneavoastră din primărie, cine a mai confirmat aceste pagube incredibile?
Unele din aceste puncte au fost verificate de grupul de suport tehnic 3.2 – alunecări și prăbușiri de teren alcătuit din reprezentanți ai ISU Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, Instituția Prefectului, OCPI Vâlcea, ABA Olt, AJPIS Vâlcea, ANIF Vâlcea, RAJDP Vâlcea, care au întocmit note de constatare la fața locului.
Care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie urgența absolută în viitorul apropiat în relație cu aceste probleme evidențiate?
Concluzia noastră, nu azi, nici de ieri, ci de mai mulți ani este legată de întocmirea în regim de urgență a unui proiect de regularizare și consolidare a pârâului Scundu. Fără un astfel de document și investițiile ulterioare, în fiecare an, ne vom regăsi cu aceste probleme cauzate de natură doar că pagubele vor fi tot mai mari, în mod evident…
Vă mulțumesc!