La Prundeni, a avut loc seminarul „Redescoperă Turismul monahal Vâlcean”


Marţi, 24 ianuarie, a avut loc la Prundeni, seminarul “Redescoperă Turis­mul monahal Vâlcean”, ce face parte integrantă din proiectul cu acelaşi nume, “Redescoperă Turismul monahal Vâlcea”. La eveniment au participat 40 de invitaţi, primari, exarhul mânăstirii Cozia, Androni Vartolomeu, preoţi, călugări, maici de la mânăstirile şi schiturile incluse în proiect. Este vorba de 16 mânăstiri şi schituri din judeţul Vâlcea. Proiectul este depus pe  Programul Operaţional Regional, Axa prioritara 5 – Dezvoltarea durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turis­tic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni şi are o valoare totală de 995.532,22 lei. Mânăstirile implicate în acest interesant demers sunt: Mânăstirea Arnota; Mânăstirea Bistriţa; Mânăstirea Cozia; Mânăstirea Frăsinei; Mânăstirea Govora; Mânăstirea Hurezi patrimoniu UNESCO; Mânăstirea dintr-un Lemn; Mânăstirea Surpa­tele; Mânăstirea Sărăcinești; Mânăstirea Stânișoara; Mânăstirea Cornetu; Mânăstirea Turnu; Schitu Ostrov; Schitu Iezer; Schitu Pahomie; Schitu Pătrunsa; Biserica Adormirea Maicii Domnului din comuna Prundeni, sat Zăvideni.

Obiectivul general urmărit de proiect este de dezvoltare a turismului şi creşterea vizibilităţii Comunei Prundeni şi a localităţilor limitrofe, prin promo­varea a 16 biserici, mânăstiri şi schituri din zonă şi prin activităţi de marketing specifice. Vizându-se activităţi menite să facă din Comuna Prundeni şi localităţile apropiate, destinaţii atractive pentru turism, afaceri, prin dezvol­tarea culturii ecumenice, a accesului la schituri, mânăstiri şi biserici şi creş­terea utilizării internetului. Proiectul presupune promovarea turismului mona­hal şi a culturii monahale prin acţiuni de marketing, vizând schituri, mânăstiri şi biserici cu tradiţie veche.

Prin acest nou proiect, primarul Ion Horăscu şi Consiliul Local al Comunei Prundeni demonstrează încă odată, dacă mai era cazul, profesionalismul şi interesul pentru comună şi cetăţenii acesteia.

Posting....