La iniţiativa lui Bogdan Pistol, un cluster pentru turismul vâlcean


La nivelul judeţului Vâlcea va lua fiinţă, în scurt timp, un cluster pentru promovarea turismului. „Este vorba de o asociere care va încerca să gestioneze cum tre­buie resursele turistice ale Vâlcii şi să atragă fonduri euro­pene. Am discutat inclusiv cu dom­nul Dumitru Costin de la Blo­cul Naţional Sindical, iar acum s-a trecut la faza de întoc­mire a documentaţiei”, afirmă Bogdan Pistol, vicepreşedintele Consiliu­lui Judeţean. Pe lângă CJ şi BNS, din acest cluster vor face parte mai multe administraţii locale din staţiunile vâlcene, dar şi Arhiepiscopia Râmnicului.

Posting....