La AJOFM Vâlcea, cursuri pentru limbile engleză, italiană, spaniolă și germană


Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, în calitate de  furnizor de formare profesională, organizează cursuri pentru iniţiere în limbile: engleză, italiană, spaniolă şi germană. Actele necesare înscrierii la cursuri (originale și copii): carte de identitate; certificat de naștere; certificat de căsătorie, după caz; diploma de studii (ultima formă de învățământ absolvită); adeverință medicală din care să rezulte că este apt/ă pentru meseria solicitată; act eliberat de organul financiar teritorial (de care aparţine persoana cu domiciliul), din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la AJOFM Vâlcea ca șomeri indemnizați sau neindemnizați, vor urma cursurile gratuit și vor avea asigurată decontarea abonamentului de călătorie pe perioada frecventării cursurilor.