La 20 de ani EOD la Râmnicu Vâlcea, Mesajele șefilor Armatei pentru geniștii vâlceni


După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, prima zi a lunii august 2017 a marcat aniversarea a două decenii de la înființarea EOD în cadrul armei geniu în județul nostru. În urma creşterii ameninţărilor cu dispozitive explozive improvizate din teatrele de operaţii a apărut necesitatea înfiinţării unei noi specialităţi ai cărei specialişti să fie capabili să detec­teze şi să neutralizeze incidentele EOD, care pot periclita manevrabili­tatea unităţilor combative. Astfel, în anul 1997, a luat fiinţă “Centrul de pregătire a specialiştilor în controlul mecanismelor explozive”, consfin­ţiind, cu acest prilej, existenţa unei noi specialităţi în Armata României, specialitatea militară EOD.
Marți dimineața, în cadrul unei scurte și restrânse ceremonii solemne, geniștii vâlceni au primit felicitările de la vârful Ministerului Apărării Naționale:
„Vă adresez gândurile mele de apreciere la împlinirea a 20 de ani de la apariția, în mod oficial, a spe­cia­lităţii militare EOD (Explosive Ordnance Disposal) în Armata Ro­mâniei. Deși sunteți o armă tânără, v-ați câștigat repede admirația și respectul camarazilor de la celelalte arme și ați dobândit rapid dreptul de a fi asemuiți unuia din corpurile de elită ale Armatei României, un corp alcătuit din militari profesioniști și cu­rajoși, al căror principal obiectiv asu­mat este de a interveni în situații-limită, supunându-se unor riscuri deloc neglijabile, pentru a des­coperi și neutraliza munițiile con­venţionale neexplodate și dispozitivele explozive improvizate descoperite în timpul executării misiunilor în teatrele de operații sau pe teritoriul național.
Actualmente, în cadrul Armatei Românei își desfășoară activitatea, cu cinste și devotament, cinci gru­puri EOD la Forţele Terestre şi câte un grup EOD la Forţele Aeriene şi Forţele Navale, iar fiecare dintre ele beneficiază de echipamente moder­ne, de ultimă generaţie, autospecia­le­le EOD pe saşiu VAMTAC S3 şi MRAP COUGAR, fiind echipate cu o multitudine de componente speci­fice intervenţiei operatorilor în con­dițiile cele mai dificile.
Misiunile internaționale în care v-ați clădit reputația, pornind de la cea din teatrul de operații din Bos­nia, între anii 2000-2003, v-au fa­mi­liarizat cu un număr mare de pro­voc­ări pe care erați obligați să le „de­zamorsați”, de cele mai multe ori, aflându-vă sub presiunea timpului.
În anul 2009, Grupul EOD al For­ţelor Aeriene a fost primul grup EOD care a acţionat în sprijinul ba­talioanelor române de manevră din teatrul de operaţii Afganistan, iar în anul 2011 a asigurat sprijinul EOD la aeroportul din KABUL, în cadrul misiunii „KAIA LEAD NATION”.
Deși ați acumulat, în sutele de misiuni, o bază solidă de lecții în­vățate, nu pot fi excluse, nici măcar pentru cei mai experimentați dintre dumneavoastră, situațiile noi, pentru care nici o procedură nu vă poate pregăti în detaliu dinainte. Risc­urile profesiei dumneavoastră rămân în permanență mari, de aceea vă solicit să dați dovadă de multă vigilență și să tratați cu maximă seriozitate și atenție fiecare din cazurile pe care veți avea responsabilitatea să le rezolvați, oricât de banale ar putea părea la prima vedere.
Domeniul cercetării, detecţiei, recunoaşterii şi identificării muniţii­lor explozive convenţionale şi a dispozitivelor explozive improvizate este unul complex, de actualitate, atât structurile militare, dar și cele civile având nevoie de expertiza dumneavoastră în soluționarea diferitelor situații sau alerte.
Aveți o meserie foarte pericu­loasă cu responsabilități dintre cele mai mari. Viețile militarilor, dar și ale civililor, depind de multe ori de rapiditatea și eficiența intervențiilor dumneavoastră. Vă puneți propria viață și securitatea în pericol de fie­care data când executați o mi­siune menită tocmai a înlătura pericolul.
Suntem recunoscători pentru profesionalismul, generozitatea și pasiunea cu care vă îndepliniți mi­siunile, iar acum, de ziua dum­nea­voastră, vă doresc „La mulți ani!” – Me­sajul ministrului apărării naţio­nale, Adrian Țuțuianu
„Dragi camarazi EOD-işti,
În această meserie, trebuie să fiţi conștienţi că nu se poate greşi decât o singură dată. Am încredere deplină în calităţile dumneavoastră profesionale şi morale şi vă cer să vă consacraţi întreaga energie, pri­cepere şi putere de muncă pentru perfecţionarea pregătirii în spiritul concepţiilor moderne pentru a fi la curent cu cele mai noi tehnici de utilizare şi dezamorsare a siste­me­lor explozive. Apreciez, în mod deo­sebit, efortul constant pe care îl de­puneţi pentru desfăşurarea activită­ţilor de instruire la un nivel calitativ superior pentru că în această pro­fesie pregătirea continuă şi expe­rienţa fac diferenţa dintre viaţă şi moarte. Datorită profesionalismului de care aţi dat dovadă de-a lungul timpului, aţi câştigat respectul alia­ţilor şi partenerilor atât în plan naţional cât şi internaţional.
Vasta dumneavoastră expe­rienţă în domeniu şi modul în care aţi răspuns cerinţelor îmi conferă un sentiment de satisfacţie şi încredere în potenţialul dumneavoastră de înfrunta, cu succes, provocările vii­toare. Fiţi deschişi şi pregătiţi să faceţi faţă schimbărilor, continuaţi să vă antrenaţi pentru a atinge stan­dardele cerute de o armată mo­dernă, în măsură să-şi îndepli­neas­că cu onoare toate sarcinile şi misiunile încredinţate!
Cu prilejul Zilei specialităţii militare EOD, vă felicit şi vă doresc succes, multă sănătate şi bucurii, dumneavoastră şi familiilor dum­nea­voastră, putere de muncă şi tărie morală în îndeplinirea tuturor misiunilor care vă sunt încre­dinţate!”
La mulţi ani!” – Mesajul Șefului Statului Major General, Nicolae-Ionel Ciucă.

Posting....