Jumătate de milion de lei în amenzi date de ITM


În luna iunie 2011, Compartimentul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 217 controale şi s-au aplicat 204 sancţiuni contravenţionale în valoare de 489.000 lei. În timpul controalelor, au fost identificate 60 persoane care lucrau fără forme legale de muncă dintre care 22 femei, aplicându-se sancţiuni în valoare de 467.000 lei  şi s-a dispus încheierea în formă scrisă contractelor individuale de munca la persoanele respective. Tot în această perioadă, la ITM Vâlcea, au fost înregistrate 57 sesizări, dintre acestea 54 au fost soluţionate, urmând ca şi celelalte să fie soluţionate în termen legal. În urma controalelor, principalele neconformităţi se refera la neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, înainte cu o zi de începerea activităţii şi transmiterea acestora în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, neîntocmirea foilor colective de prezenţă, neacordarea repausului săptămânal, neplata orelor suplimentare, neplata orelor de noapte, angajatorul nu a făcut dovada achitării drepturilor salariale, actualizarea regulamentului intern, angajatorul nu a făcut dovada realizării măsurilor dispuse de inspectorii de munca în PV de control. Totodată, în luna iunie 2011, Compartimentul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 143 controale, aplicându-se 343 sancţiuni contravenţionale în valoare de 112.000 lei.