Joi dimineață, Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri, pe masa aleșilor județului


• 13.233.000 lei este valoarea intervențiilor RAJDP pentru 2016

Consiliul Județean se reunește, joi, de la ora 10.00, pentru ședința ordinară a lunii martie.
În rândurile următoare, redăm integral conținutul ordinei de zi: Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 29 februarie 2016, Informare privind activitatea desfășurată de Vicepreședintele cu atribuții de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Pasat, de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Proiect hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, a Bugetului Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2016, Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al Societății Parc Ind Vâlcea S. A, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea, pentru anul 2015 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților în județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației județului Vâlcea, pentru anul 2016 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALCEA”, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 18 din 26 februarie 2010 privind înființarea Camerei Agricole Județene Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect hotărâre privind stabilirea contribuției lunare datorate de persoanele internate sau susținătorii legali, după caz, Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești, în anul 2016, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.234 din 27 noiembrie 2015, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Centrului Militar Județean Vâlcea a unor autovehicule care aparțin domeniului privat al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “Studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții “Încălzire centrală pavilion central și pavilion administrativ – Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești.”, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza “ proiect tehnic”, pentru lucrarea „ Lucrări de punere în siguranță a DJ 677 A Crețeni – Pesceana – Șirineasa, Km 18+300, comuna Glăvile, județul Vâlcea”, Proiect de hotă­râ­re privind aprobarea documen­tației tehnico-economice, faza “ proiect tehnic “, pentru lucrarea „Varianta provizorie de circulație pe DJ 678 E, limită județul Argeș – Cireșu-limită județul Olt, km 10+500, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-econo­mi­ce, faza “ proiect tehnic “, pentru lucrarea „Refacere platformă drum și ziduri de sprijin pe DJ 703M Perișani – Cornet, km 0+400, județul Vâlcea.”, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALCEA” să aprobe modificarea și completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 127 din 30 septembrie 2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 161 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 158 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Adrian Constantin Roman la Teatrul “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului Doinei Gănescu la Școala Populară de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Dumitru Antonie Chelcea la Memorialul “Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Remus Grigorescu la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2015 a managementului lui Claudiu Aurel Tulugea la Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management, a proiectului de management, a duratei pentru care se va încheia contractul de management, precum și numirea managerului la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind numirea lui Bădele Eugenia în funcția publică de conducere de Director executiv al Camerei Agricole Județene Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea.

Posting....