Joi dimineață, Consiliul Județean se întâlnește pentru a aproba investițiile la drumul de acces la Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”


Legislativul Vâlcii își dă întâlnire, în ultima zi de iarnă calendaristică, pentru a dezbate Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 ianuarie 2019, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent, Informare privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Politie Județean Vâlcea în trimestrul IV/ 2018, Raport privind eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea în cursul anului 2018, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.2 din 31 ianuarie 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și a Bugetului împrumuturilor interne, la data de 31 decembrie 2018, Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și contribuția lunară datorată Centrului de Asistență Medico-Socială Lădești de beneficiarii serviciilor medico-sociale și/sau de susținătorii legali ai acestora pentru anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Vâlcea pentru anul 2019, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, începând cu data de 1 februarie 2019, Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, aflate în domeniul public al județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor caracteristici și indicatorii tehnico-economici faza: documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale drum acces Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu”, comuna Mihăești, județul Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 241 din 18 decembrie 2018, Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al județului Vâlcea, în vederea scoaterii din funcțiune, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea lor în administrarea Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei I la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 89/30.05.2018 privind aprobarea înființării Serviciului public de turism, agrement și servicii, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și Statului de personal aferente acestuia, pentru operarea obiectivului de investiții „Mirajul-Oltului extinderea infrastructurii turistice de agrement a stațiunii Călimănești-Căciulata” – cod SMIS 14.921, Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.472 mp, proprietate publică a județului Vâlcea, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 3, județul Vâlcea, în scopul construirii unui centru de radioterapie, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA VALCEA, să aprobe primirea Comunei Grădiștea în Asociație, retragerea Comunelor Orlești și Slătioara din Asociație, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze actele adiționale la acestea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului administratorilor provizorii începând cu data de 22 martie 2019 până la finalizarea procedurii de selecție, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 193 din 30 august 2017, privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului acționarului Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra-Vâlcea S.A. și aprobarea contractului de mandat al acestuia, Diverse.

Posting....