Invitați din Taiwan la HERVEX 25!


Camera de Comerț și Industrie Vâlcea și Institutul de Cercetare Hidraulică și Pneumatică București organizează acest eveniment din 1993. Conferința Internațională pentru Hidraulică și Pneumatică, HERVEX, a fost și rămâne cea mai importantă reuniune științifică internațională în domeniul fluidității în România.

Conferința Internațională oferă o platformă comună pentru prezentarea și dezbaterea tendințelor de inovare în domeniul POWER FLUID, către producători, dealeri, utilizatori și oameni de știință. Discursurile și noutățile științifice prezentate în cadrul acestui eveniment în ceea ce privește echipamentele și sistemele integrate vor constitui baza pentru un nou impuls spre dezvoltare și inovare în domeniul Fluid Power, domeniu de activitate care oferă mijloace de productivitate ridicată pentru o mai bună eficiență energetică a echipamentelor industriale și mobile .
Obiectivele acestui eveniment științific au rămas neschimbate: stabilirea și dezvoltarea cercetării în domeniul pneumatic și hidraulic în cadrul IMM-urilor, promovarea hidrotronicii, a mecatronicii, a tribologiei, a energiei verzi și a transferului de tehnologie ca domenii principale, abordând în același timp diverse proiecte de cercetare în lumina acestor concepte, identificarea proiectelor în domeniul conferinței împreună cu E.U. companii, prezentarea preocupărilor institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare din cadrul universităților tehnice din fața diferitelor unități de producție din România pentru a identifica subiecte care pot fi abordate în comun, realizarea de contacte între profesioniștii români în domeniul hidraulicii și pneumatice și experți din companii și universități străine, în vederea dezvoltării unor proiecte internaționale comune, obținerea de cunoștințe despre inovațiile tehnice ale companiilor internaționale în domeniu. Conferința internațională privind hidraulica și pneumatica – HERVEX a devenit un forum pentru producători, utilizatori și oameni de știință care să prezinte și să discute evoluțiile viitoare, inovațiile aplicațiilor și produselor și să împărtășească expertiza și experiența. HERVEX și-a creat reputația de a fi locul de întâlnire al industriei în care inginerii investesc în viitorul lor. Acest eveniment de învățare încorporează o serie de sesiuni de panouri de alimentare cu fluid în profunzime, cu un mediu comercial echitabil. Expozanții își prezintă produsele și serviciile pentru factorii de decizie din domeniul ingineriei, precum și prezintă o sesiune de panouri pentru cei care caută soluții la provocările tehnice de astăzi. Evenimentul oferă o imagine de ansamblu asupra stadiului tehnicii în domeniul fluidității atât în ​​ceea ce privește tehnologia, cât și aplicațiile practice. Participanții sunt ingineri, designeri, manageri implicați în proiectarea, instalarea, întreținerea sau repararea mașinilor și echipamentelor alimentate cu sisteme hidraulice și pneumatice de la o gamă largă de piețe cum ar fi construcții, agricultură, industria prelucrătoare, industria minieră, cherestea, alte tipuri de echipamente grele, industria alimentară și de ambalare, precum și întreținerea, repararea și operarea instalațiilor. De asemenea, cercetătorii și oamenii de știință din universitățile din România și din străinătate au o contribuție importantă la dezvoltarea simpozionului prin intermediul lucrărilor prezentate, precum și prin participarea la secțiunea de educație și formare profesională în domeniul POWER FLUID. Conferința internațională privind hidraulica și pneumatica – HERVEX 2019 are în vedere conferințe științifice dar și ateliere tematice. Ca noutate pentru elevii invitați la această ediție aniversară, organizatorii s-au gândit la sesiuni de industrie 4.0, un concept nou în domeniu, economie circulară și tehnologiile 3D.
Lista invitaților străini pentru evenimentul din perioada 13-15 noiembrie din stațiunea Băile Govora este deschisă de trei delegați ai firmei KOK Machinery Kunshan Co. Ltd, din Taiwan și este continuată cu polonezi, sloveni și moldoveni. În total, aproximativ 50 de invitați sunt așteptați la HERVEX 25.
Anul trecut, doi profesori din Coreea de Sud. Hee Jee Sung și Sung Hye Hong au parcurs 16.866 kilometri pentru a fi prezenți la eveniment și au deschis sesiunile de comunicări din acest an cu proiectul lor: „Design of hydraulic virtual load simulator using proportional pressure releif valve”.