Investiții mari la Liceul Tehnologic Brătianu din Drăgășani


În data de 6 iulie 2020 este programată licitația pentru execuția de lucrări la obiectivul de investiții intitulat „Îmbunătățirea infrastructurii de învățământ la Liceul Tehnologic Brătianu – Drăgășani”. Prin realizarea acestei investiții se dorește modernizarea următoarelor clădiri din cadrul Liceului Tehnologic Brătianu:
1.Corpul B – clădire de învățământ (săli de cursuri) – înlocuirea hidroizolației la fundații și soclu; refacerea trotuarului perimetral; izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare cu termosistem; reparații locale sau înlocuire șarpantă (conform expertizei tehnice); ignifugarea și tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun șarpanta; termoizolarea podului și a planșeului de peste subsol; înlocuirea învelitoarei și a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperișului; refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli); refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare); înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare; dotarea cu toate elementele necesare desfășurării activității didactice (echipamente, materiale, mobilier, etc); montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele cu dizabilități;
2.Corpul C – clădire cantină si laborator pentru specializările tehnologice: (tehnician analize produse alimentare, tehnician în industria alimentară, ospătar, vânzător în unități de alimentație publică) – înlocuirea hidroizolației la fundații și soclu; refacerea trotuarului perimetral; izolarea termică a pereților exteriori perimetrali și a soclului prin anvelopare cu termosistem; reparații locale sau înlocuire șarpantă (conform expertizei tehnice); ignifugarea și tratarea împotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun șarpanta; termoizolarea podului și a planșeului de peste subsol; înlocuirea învelitoarei și a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperișului; refacerea finisajelor interioare (tavane, pereți, pardoseli); refacerea instalațiilor interioare (termice, electrice, sanitare); înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare; dotarea cu toate elementele necesare desfășurării activității didactice (echipamente, materiale, mobilier etc).

 

Informații suplimentare

 

Valoarea totală estimată a investiției este de 2.798.918 lei, prin proiect propunându-se soluții privind modul de amenajare și dotare a sălilor de clasă și a laboratoarelor; precum și modul de amenajare și mobilare interioară prin achiziționarea de mobilier, bănci individuale și scaune pentru fiecare sală de clasă.