Într-o singură lună, patru accidente cu incapacitate temporară de muncă


În urma celor 134 de controale efectuate, luna trecută, de inspectorii muncii pe Securitate și Sănătate în Muncă au fost aplicate 107 sancțiuni contravenționale din care 103 avertis­mente și patru amenzi în valoare de 26.000 lei. Au fost înregistrate 11 sesizări referitoare la încălcarea regle­mentărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Tot în luna noiembrie, la instituția condusă de către Ion Tănăsoiu (foto) au fost înregistrate patru accidente cu incapacitate tempo­rară de muncă.
Au fost dispuse măsuri de reme­diere pentru toate deficienţele consta­tate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie; efectuarea con­trolului medical periodic; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la anga­jare şi periodic; asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.