Întâlnire de proiect Erasmus+ la Şcoala Gimnazială Stoileşti


Şcoala Gimnazială Stoileşti începe anul şcolar 2019/2020 într-un context fericit. Se pregăteşte să organizeze două activităţi ale parteneriatul şcolar „Read more – be more”, parte a programului Erasmus+, Acţiunea KA2.
Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Şcoala Gimnazială Stoileşti, care este şi instituţie coordonatoare, Ahmet Serife Sanli Ortaokulu din Turcia, Kazlu Rudos Valdorfo Progimnazija din Lituania şi Szkola Podstawowa w Woli Rozanieckiej din Polonia. Proiectul se desfăşoară pe parcursul a 18 luni, a început în septembrie 2018, urmând a se încheia la sfârşitul lui februarie 2020.
Scopul proiectului nostru este de a stimula interesul elevilor din învățământul primar și gimnazial pentru lectură, pentru a dezvolta și a activa vocabularul și pentru a dobândi abilităţi de muncă intelectuală, pentru a atenua unele dintre cauzele care pot duce la eșecul școlar.
Ca obiective specifice, proiectul urmărește dezvoltarea competenței de învățare de-a lungul vieții prin transmiterea unui ritm de lectură constant în rândul elevilor. De asemenea, urmărim să dezvoltăm competența literară la elevi, valorificând texte literare și non-literare pentru a înțelege lumea în care trăiesc.
Între 23 şi 27 septembrie 2019, Şcoala Gimnazială Stoileşti şi cei trei parteneri internaţionali vor valoriza teatrul ca metodă nonformală de învăţare, propunând ca punerea în scenă a pieselor de teatru sa devină o metodă activă şi în contextul de învăţare formal. Pentru aceasta vor fi organizate două întâlniri de proiect, una pentru elevi şi una pentru profesori.
Activitatea cu numele Teatrul cititorului va fi organizată pentru elevi şi va presupune participarea a câte patru elevi din fiecare şcoală parteneră. Fiecare şcoală parteneră va prezenta câte o poveste sau o scenă dintr-o poveste cunoscută la nivel internaţional. Piesele de teatru vor fi prezentate în limbile naţionale ale partenerilor, cu traducere în limba engleză, care este limba de desfăşurare a parteneriatului. În partea a doua a întâlnirii, după un scenariu realizat de şcoala gazdă, va fi pusă în scenă o piesă de teatru în care vor fi actori toţi elevii implicaţi (câte patru din fiecare şcoală parteneră). Piesa va fi în limba engleză.
Profesorii participanți vor avea și ei două sarcini de îndeplinit. Mai întâi, împreună, vor definitiva o broşură ce va fi propusă părinţilor. Aceasta se doreşte a fi o broşură informativă cu privire la modul în care parinţii îşi pot motiva şi susţine copiii sa citească. Această broşură se bazează pe experienţele şi rezultatele obţinute în primele două semestre de derulare a proiectului. Partea a doua a activităţii de formare a profesorilor are ca temă realizarea unui exerciţiu concret de creare de contexte noi şi atractive pentru a încuraja elevii sa citească. Ca exemplu de exerciţiu va fi folosită următoarea temă de lucru: Profesorii participanţi vor trebui sa realizeze câte o poveste în care se vor întâlni două personaje celebre din poveşti sau cărți diferite.
După încheierea activităţilor din România, rezultatele obţinute vor trebui diseminate în fiecare şcoală parteneră. Profesorii participanţi vor deveni formatori pentru colegii lor din şcoală şi îi vor putea consilia mai bine pe părinți pentru a-și motiva copiii să citească.
De asemenea, elevii participanţi îşi vor îmbunătăţi abilităţile de comunicare în limba engleză, le va creşte motivaţia pentru lectură şi respectul de sine. Vor deveni şi ei modele şi formatori pentru colegii lor din şcoală în folosirea teatrului ca metodă de atragere către lectură.
Ambele activităţi care se vor desfăşura la sfârşit de septembrie în România, cât şi toate activităţile pe care le propune acest parteneriat au un unic scop: scăderea gradului de analfabetism structural în rândul elevilor. Poate că proiectul „Read more – be more” nu va descoperi piatra filosofală, dar reuşeşte să pună câteva cărămizi la educaţia elevilor din şcolile partenere şi poate contribui la creşterea motivaţiei pentru lectură atât pentru elevi, cât şi pentru adulţi.
• Prof. Cristian-Ionel DIN