Inspectorii ITM au verificat mai multe silozuri și unități de panificație din Vâlcea


Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au transmis informații privind acţiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc din cauza atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie şi produse de panificaţie, nutreţuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă şi staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.
Conform acestei surse, cele mai importante trei obiective ale acţiunii la care facem referire au fost:
1.Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activităţi de recepţionare, condiţionare, păstrare şi valorificare a produselor agricole, fabricare a nutreţurilor combinate, fabricare a produselor de brutărie, fabricare a băuturilor alcoolice, fabricare a mobilei şi distribuţie a carburanţilor auto;
2.Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societăţile comerciale din domeniile de activitate sus-menţionate;
3.Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activităţile specifice, ale societăţilor comerciale din domeniile de activitate vizate de acţiune.

 

Cum s-au derulat activitățile?

 

„Actiunea de verificare a început în trimestrul al II-lea şi se derulează până la sfârşitul anului 2020. În luna august 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a efectuat controale la un număr de 10 angajatori, cu un număr de 420 lucrători. În timpul controalelor au fost identificate un număr de 50 neconformităţi faţă de legislaţia naţională în domeniu. Au fost dispuse tot atâtea măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate, cu termene ferme de realizare. În urma controalelor efectuate, urmare neconformităţilor constatate, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale”, se arată într-un comunicat de presă semnat de Ion Tănăsoiu, inspectorul șef al ITM Vâlcea.
• Material realizat cu sprijinul ITM Vâlcea