Informații importante de la ISU Vâlcea


Reprezentanții ISU Vâlcea au anunțat că, în contextul apropierii sezonului rece, majoritatea incendiilor au drept punct de plecare sistemele de încălzire a locuinţelor, la exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de căldură şi a maşinilor şi aparatelor de încălzit şi de gătit. Astfel, trebuie respectate următoarele reguli: materialele sau elementele combustibile situate în faţa focarelor şi cenuşarelor vor fi la distanţă de minimum 1,25 m faţă de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m; în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore; depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără  acumulare de căldură şi de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură; este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor; în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala  combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m; înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare; nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor; în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise; este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile; se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere  a lor; nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal); cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi  numai după ce se vor stinge resturile de jar; se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.
La utilizarea sobelor fără acumulare de  căldură, se respectă  şi următoarele:
• distanţa dintre sobe sau burlane şi materialele combustibile învecinate va fi de cel puţin 1,00 m, iar faţă de cele greu combustibile de 0,70 m;
• la sobele cu înălţimea picioarelor de cel puţin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argilă, sau prin două straturi de pâslă îmbibată cu soluţie de argilă, ori cu alt material incombustibil cu aceeaşi capacitate termoizolatoare, peste care se pune tablă;
• postamentul termoizolator trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în faţa focarului cu 0,50 m;
• când sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola faţă de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic.
La utilizarea sobelor cu acumulare de căldură se au în vedere şi următoarele:
• protejarea tavanelor din materiale combustibile se realizează prin tencuire sau prin acoperire cu un strat de gips – carton, ori  două straturi de pâslă îmbibată în soluţie de argilă, protejate cu tablă, iar porţiunea de tavan protejată trebuie să depăşească în toate direcţiile perimetrul sobei cu cel puţin 0,15 m;
• în cazul sobelor din încăperile cu pereţi din materiale combustibile, porţiunea de perete de lângă sobă se execută din zidărie executată din materiale incombustibile care să depăşească marginile sobei, în toate direcţiile, cu minimum 0,50 m.
La trecerea prin planşeele combustibile, zidăria coşurilor de evacuare a fumului trebuie să fie de cel puţin 24 cm de la faţa interioară a canalelor de fum jur împrejur, lăsând un rost de 3 cm liber sau umplut cu material termoizolator (temperatura pe exteriorul coşului nu trebuie să depăşească 50 C) . Porţiunea care traversează podul clădirii, până la  străpungerea acoperişului,  va avea feţele tencuite şi văruite. Coșul de fum situat la mai puțin de 1,5 m în plan orizontal, de coama acoperișului, trebuie să depășească coama cu minimum 0,5 m pentru învelitori incombustibile și 1 m pentru învelitorile combustibile. Coșul de fum amplasat la distanțe mai mari de 1,5 m față de coama acoperișului va avea înălțimea de cel puțin 1 m față de învelitoare
• Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice al ISU Vâlcea