Informare de presă privind situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 08-14 decembrie 2018 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Socului, 1 Mai, Antim Ivireanu, Apusului și Știrbei Vodă (zona Annabella).
AVARII SOLUȚIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Antim Ivireanu nr. 82, Ghioceilor nr. 10, Nicolae Bălcescu – SC Agrodor SRL, 1 Mai nr. 11, Socului nr. 8A, Depozitelor SC ETA SA și Ștrandului nr. 44.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• continuă lucrările de extindere a rețelei de apă și execuție branșamente pe strada Stolniceni;
• s-au executat racorduri de canalizare PVC Dn160 mm și s-a refăcut suprafața carosabilă pe strada Carol I, Bl. M, sc. A și B și strada Nicolae Iorga, Bl. A25, sc. B;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Luceafărului – Bl. A20; Bd. Tineretului – Bl. A17/1, Bl. A11/3; str. Matei Basarab – Bl. 118, sc. C și D; str. Aleea Stejarului – Bl C17; Bd. Nicolae Bălcescu – Bl. 11; str. Splaiul Independenței – Bl. 1, sc. D Bl. 3 și Bl. 6, sc. D; str. Mihai Eminescu – bl. B13; str. Gib Mihăescu – bl. A17, bl. A7; str. I.C. Brătianu – bl. C19; str. I.L. Caragiale – bl. A34/2, sc. C; str. Lucian Blaga – bl. A42/2, sc. A; str. Regina Maria – bl. C6; str. Petrișor – bl. P1 și bl. P2; str. Calea lui Traian – bl. S7 și bl. S13.
CĂMINE CURĂŢATE. S-au verificat și curățat manual căminele de canalizare și gurile de scurgere pe străzile: Nicolae Iorga, Marin Sorescu, Lucian Blaga, Nichita Stănescu, I.L. Caragiale, Marin Preda, Aleea Bradului, Aleea Stejarului, Aleea Trandafirilor, Aleea Teilor, Eugen Ciorăscu, Ostroveni.
PATRU APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate patru apometre, dintre care două verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. Au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea. De asemenea, au fost întocmite trei avize tehnice și 13 avize de amplasament.

Posting....