Incompatibilitatea și conflictul de interese, explicate pe larg


• În vederea creșterii nivelului de transparentizare și de prevenire a incompatibilităților și a conflictelor de interese, Agenția Națională de Integritate a lansat pe propria pagină de Internet o secțiune dedicată alegerilor parlamentare programate pentru luna decembrie 2016

Această măsură are ca scop optimizarea procesului de completare a declarațiilor de avere și de interese de către candidați, oferirea asistenței de specialitate în ceea ce privește regimul juridic al incompatibilităților și al conflic­telor de interese, dar și informarea socie­tății civile cu privire la obligațiile pe care le au participanții la procesul electoral.
Cele mai frecvente cazuri de in­com­patibilitate și conflict de interese:
ANI aduce la cunoștința opiniei pu­blice o situație a celor mai întâlnite cazuri de incompatibilitate și de conflict de interese, identificate de către inspectorii de integritate în activitatea de evaluare. Această situație este raportată la catego­riile de funcții publice ocupate în urma alegerilor parlamentare – deputați și senatori.
Ghiduri utile, legislația de inte­gri­tate și întrebări frecvente (F.A.Q.):
Persoanele care doresc să candi­deze la alegerile parlamentare din luna decembrie 2016, au la dispoziție o serie de informații utile cu privire la obligațiile pe care le au în vederea respectării regi­mului juridic al incompatibilităților, al conflic­telor de interese și al declarării corecte a averii și a intereselor. Infor­ma­țiile se regăsesc în ghidurile ANI refe­ritoare la completarea declarațiilor și la cel privind incompati­bilitățile și conflictele de interese, dar și în secțiunea destinată legislației de integritate, actualizată la zi. De asemenea, persoanele interesate au la dispoziție o listă a celor mai frecvente so­licitări de informații cu privire la legis­la­ția de integritate și răspunsurile aferente.
Persoane aflate sub interdicția de a candida pentru o funcție eligibilă:
Agenția pune la dispoziția publicului date și informații cu privire la peste 300 de persoane în cazul cărora s-a stabilit definitiv și irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese și care, potrivit, prevederilor Legii nr. 176/2010, întră sub interdicția de a mai ocupa o funcție publică timp de trei ani.
Semnalează o neregulă în declarațiile de avere și de interese:
Persoanele interesate pot sesiza Agenția Națională de Integritate cu privire la potențiale nereguli din declarațiile de avere și de interese depuse de către candidații la alegerile parlamentare. Acest lucru se poate realiza prin completarea unui formular cuprins în această secțiune.
Secțiune dedicată declarațiilor de avere și de interese depuse de candidați:
Agenția Națională de Integritate va publica în cadrul acestei secțiuni, în termen de 48 de ore de la primire, toate declarațiile de avere și de interese depuse de candidații la alegerile parla­men­tare. Potrivit Legii nr. 176/2010, „de­cla­rațiile de avere și interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare, și se transmit Agenției Naționale de Integritate «în termen de cel mult 48 de ore de la depunere»”.
Linie telefonică:
Persoanele interesate pot solicita inspectorilor de integritate asistență de specialitate în cazul solicitărilor urgente cu privire la regimul juridic al completării declarațiilor de avere și de interese, al incompatibilităților și al conflictelor de interese la numărul de telefon 0372.069.869, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 16.00.
Formulare inteligente de declarații de avere și de interese:
Agenția pune la dispoziția celor care au obligația de a completa declarații de avere și de interese, în virtutea participării la alegerile parlamentare, formulare inteligente cu câmpuri predefinite și liste de valori, ce pot fi completate în mediu electronic. Informații utile cu privire la modalitatea de completare a formularelor inteligente se regăsesc și în secțiunea „Ghiduri Utile”.