În Vâlcea, a crescut numărul salariaților


• în martie, și câștigul salarial a înregistrat o ușoară creștere
O ușoară creștere a numărului angajaților se observă, la finele lunii martie, la nivel de județ. Astfel, din datele furnizate de către Sorin Statie, director Statististicii vâlcene, efectivul salariaților la nivelul judeţului a fost de 79.042 persoane, în creştere cu 0,7% (520 persoane), faţă de luna anterioară 2017. Comparativ cu luna martie a anului precedent, efectivul salariaților a crescut cu 3,5% (2.644 persoane). Din reparti zarea efectivului salariaţiilor pe sectoare economice, în martie 2017, în sfera serviciilor se regăseau 57,75%, în sectorul secundar (industrie şi construcţii) 40,23%, iar în ramurile agricole 2,02 %. În luna martie 2017, la nivelul judeţului Vâlcea, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.512 lei, mai mare cu 1,4% (35 lei) faţă de luna anterioară şi mai mare cu 19,3% (407 lei) faţă de luna corespunză toare din anul anterior. La aceeaşi dată, câştigul salarial mediu net a fost de 1.815 lei, mai mare cu 1,3% (23 lei ) faţă de luna anterioară şi mai mare cu 18,8% (287 lei) faţă de luna corespunzătoare din anul anterior.