În ultima zi a lunii martie, ȘEDINȚĂ CU ZECI DE PUNCTE pentru consilierii locali ai Râmnicului


Miercuri, 31 martie 2021, cu începere de la ora 13.00, consilierii locali ai Râmnicului sunt convocați pentru o ședință care va avea pe ordinea de zi 27 de puncte!
Întâlnirea se va desfășura, așa cum se obișnuiește de un an, de la instituirea restricțiilor pentru evitarea răspândirii Coronavirusului, în Sala «Lahovari» a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”. Ședința va avea loc cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului. Pentru asigurarea caracterului public al ședinței, conducerea filarmonicii râmnicene va dispune măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local. Acestea vor fi programate la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședințe a primăriei.

Ordinea de zi a ședinței de miercuri

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31 decembrie 2020.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, tabere școlare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare teren afectat de alunecarea de teren pe strada Petrișor, Râmnicu Vâlcea”.
4.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 4.3.2 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020.
5.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr. 7 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217/18.09.2020 – „Amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afișaj și reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban și ambiental”.
6.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului – construcție „Liceul Tehnologic Henri Coandă – clădire stație benzină – depozit”, aparținând bazei materiale a Liceului de Arte Victor Giuleanu, în vederea demolării acestuia.
7.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 1.881 m.p aferent arterei de circulație intrarea Gheorghe Olănescu.
8.Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului teren în suprafață de 27.044 m.p aferent unui drum situat în zona Dealul Malului, în prelungirea străzii Livezi.
9.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile-terenuri cu destinația de drum public – strada Argintari.
10.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, bloc A, strada Ostroveni nr. 101 A.
11.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestui.
12.Proiect de hotărâre referitor la modificarea Anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din 21 decembrie 2020 privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021.
13.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia (20 m.p.).
14. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Râmnicu Vâlcea”.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Schimbare funcțională din L2 în M1 pentru construire locuințe colective, municipiul Râmnicu Vâlcea, punct Troianu”.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z. și R.L.U. – Amplasare trei imobile locuințe colective D+P+2E, cu spații comerciale la parter, str. Patriarh Iustinian Marina nr.19, municipiul Râmnicu Vâlcea”, beneficiar Dumitrescu Imobiliare SRL.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „P.U.Z și R.L.U. – Construire imobil locuințe colective S+P+7-8E retras și S+P+4E+5E retras, cu spații comerciale la parter, în mun. Râmnicu Vâlcea, b-dul Dem Rădulescu nr.38-40”, beneficiari Bușcă Ion și Bușcă Mihaela.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021.
19.Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.
20.Proiect de hotărâre privind reprezentarea de drept a municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA și aprobarea modelului contractului de mandat.
21.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea Piețe Prest SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.
22.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor de la Societatea ETA SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.
23.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale.
24.Proiect de hotărâre privind reorganizarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică. 25.Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea.
26.Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2020.
27.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea