În ultima zi a lunii, ALEȘII RÂMNICENILOR sunt convocați în ședință!


Luni, 31 mai 2021, cu începere de la ora 10.00, la Filarmonica «Ion Dumitrescu» din Râmnicu Vâlcea se va desfășura ședința ordinară a municipalității aferentă lunii care urmează să se încheie. Aleșii râmnicenilor au de dezbătut 18 puncte, desfășurătorul ordinarei de luni fiind următorul:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la Societatea Piețe Prest SA pentru anul 2021.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea ETA SA pentru anul 2021.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pe anul 2021.
4.Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 100/29.04.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116/12.05.2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 139/17.06.2020.
5.Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local, cu destinația de drum acces.
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte.
7.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a cabinetelor medicale situate în incinta Dispensarelor Medicale Goranu și Ostroveni.
8.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – Lista zone verzi, parcuri și grădini publice a Caietului de sarcini amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764 din 18.09.2020.
9.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere din zona Spitalului Județean de Urgență.
10.Proiect de hotărâre privind repartizarea temporară a unui spațiu de locuit pentru o persoană aflată într-o situație de risc social.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2020 și aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire două locuințe duplex, împrejmuire proprietate și branșamente utilități, Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cătăneștilor, nr.12”.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D – „Locuințe colective D+P+2E și împrejmuire, strada Matei Basarab nr. 25C, municipiul Râmnicu Vâlcea”, beneficiar SC Stefiris Construct SRL.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUZ și RLU – „Construire spălătorie auto, sistematizare teren și împrejmuire, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Barajului nr. 42 C, județul Vâlcea”, inițiatori Baitan Marius și Silvia.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – „Construire locuință, anexă foișor, împrejmuire bazin vidanjabil și branșamente utilități, municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Căzănești nr. 154A”, beneficiar: Alexandru Florentina.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din zona de competență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Râmnicu Vâlcea.
17.Proiect de hotarâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
18.Întrebări, interpelări și informări.
Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea