În ședința de astăzi, consilierii județeni trag linie!


• se vor prezenta mai multe rapoarte privind activitățile desfășurate
 
Astăzi, consilierii județeni se vor întâlni în ședința lunară și vor dezbate proiecte de hotărâre precum: eficiența activității desfășurate de Inspectoratul de Poliție Vâlcea în trimestrul III/2013, activitatea desfășurată de președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ședința precedentă și până în prezent,proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a listei  obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean finanțate din bugetul local, a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și a programului lucrărilor de întreținere și reperații drumuri și poduri județene, pe anul 2013. Propuse discuțiilor mai sunt și proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea, proiectul de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, aprobarea organigramei, statutului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 098 Horezu – Măldărești – Oteșani din programul de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Vâlcea.
De asemenea, se vor supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificare anexei la hotărârea CJ Vâlcea nr.134 din 14 octombrie 2011, privind trecerea cu plata a unor bunuri din patrimoniul S.C. CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea în domeniul public al județului Vâlcea și în administrarea CJ Vâlcea, modificarea anexei de hotărâre a CJ nr, 131 din 30 septembrie 2013, proiect de hotărâre privind concesionarea unor imobile aparținând domeniului public al județului Vâlcea Societății Comerciale CET Govora S.A Râmnicu Vâlcea, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de „proiect tehnic”, pentru obiectivul depozit ecologic de deșeuri din comuna Roești, din cadrul obiectivului de investiții „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, precum și  proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului județului Vâlcea să aprobe, în AGA a S.C APAVIL S.A. Vâlcea, Actul constitutiv al operatorului regional . Ședința se va încheia printr-o informare privind activitatea instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea în trimestrul al III-lea a anului 2013.