În oraşul Ocnele Mari încep lucrările la Centrul de informare turistică


În urmă cu ceva vreme, la Ocnele Mari, au demarat formali­tăţile pentru un centru de infor­mare şi promovare turistică în oraş. Acesta urmează să fie construit şi dotat cu finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prio­ritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Dome­niul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii nece­sare, în scopul creşterii atracti­vităţii României ca destinaţie turistică”.