În cadrul unui proiect ERASMUS, dascăli de la CNI Matei Basarab, deplasare în Spania


În perioada 13-17 septembrie 2021, un grup format din trei cadre didactice, profesori pentru învățământul primar, de la CNI „Matei Basarab” (Stancă Alina Carmen, Cruceanu Adriana Georgiana și Popescu Natalia Alina) a participat la o mobilitate internațională în Huelva, Spania. Deplasarea s-a desfășurat în cadrul Proiectului de parteneriat strategic ERASMUS+ K201 „Code Your Future” – cu număr de referință: 2018-1-TR01-KA201 059502, coordonat de director adjunct, prof. Cocoș Gabriela.
Proiectul se desfășoară în parteneriat cu două școli din Turcia și trei O.N.G.-uri din Italia, Spania și Lituania. Acesta se adresează exclusiv cadrelor didactice din învățământul primar, ceea ce îi conferă unicitate printre proiectele de acest tip.
Scopul declarat al acestui proiect este o abordare inovatoare a învățării, prin activități educaționale și de formare pentru a asigura egalitatea de șanse în educație. Acest proiect permite profesorilor și elevilor lor să sporească performanța de învățare în domeniul TIC și codificare și să dezvolte sisteme de gândire algoritmică.
În vederea realizării scopului propus, echipa a participat la cursuri de formare cu durata de cinci zile ce au îmbunătățit competențele de utilizare a TIC în activitățile de învățare prin folosirea programelor AppInventor și Arduino. Prin intermediul cunoștințelor dobândite se au în vedere integrarea programelor menționate în procesul didactic, dezvoltarea abilităților digitale ale școlarilor mici, inovația prin aplicații practice.
De asemenea, participarea la mobilitate a permis îmbunătățirea abilităților pedagogice, a celor lingvistice, o deschidere mai mare către Europa și creșterea gradului de profesionalizare a carierei didactice.