În atenția agricultorilor vâlceni: Ultimele zile pentru depunerea cererilor de plată în agricultură


Prin intermediul unui comunicat oficial de presă cu semnătura directorului executiv Adrian Pintea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Vâlcea informează că termenul de depunere fără penalităţi a cererii unice de plată pe anul 2016 se prelungeşte până pe 10 iunie.
„Prin OMADR 817/2016 publicat în Monitorul Oficial, termenul de depunere fără penalităţi a cererii unice pe 2016 este 10 iunie 2016. Cererile unice de plată şi modificările la acestea pot fi depuse şi după data de 10 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu penalităţi, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Solicitările depuse după această dată sunt inad­misibile, iar beneficiarului nu i se acordă nici un fel de plată sau de sprijin. Ordinul MADR 817/2016 aduce unele modificări şi completări OMADR nr. 619/2015 care aprobă criteriile de eligi­bilitate, condiţiile specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020. De asemenea, modificările vizează introducerea unei prevederi care să permită fermierului diminuarea suprafeţei solicitate pentru sprijinul cuplat la sămânţa de cartof, în cererea unică de plată, pe baza documentelor emise de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. Completarea preve­derilor referitoare la actele în baza cărora funcţionează persoanele juridice care nu sunt înregistrate la Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului, şi prin care dovedesc să desfăşoare activitate agricolă.
Modificarea termenului de prezentare la APIA a documentelor justificative în ceea ce priveşte sprijinul cuplat pentru mere destinate industrializării pentru obţi­nerea de produse alimentare nonalcoolice, de la 1 decembrie în 31 decembrie a anului de cerere este o altă modificare prevăzută în ordin. Nu în ultimul rând, abrogarea dispoziţiilor potri­vit cărora cuantumul per cap, în cazul sprijinului cuplat la taurinele din rase de carne şi metişii acestora se acordă diferenţiat, astfel că se creează posibilitatea acordării unui cuantum unitar pentru toate cate­goriile din sectorul taurine de carne, sector aflat în declin şi care se doreşte a fi dezvoltat cu prioritate evitându-se abandonarea acestei activităţi” se anunță în documentul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură.