Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

16 septembrie 2021

În Anul Internațional Ion și Doina Aldea Teodorovici am reaprins candela spiritului românesc în cea mai populată metropolă din Statele Unite ale Americii


• Corespondență din New-York de la Gabriel Teodor GherasimGabriel_Teodor_Gherasim

 

La 17 februarie 2012 a avut loc la restaurantul românesc Transilvania din New-York al treilea spectacol, din acest an, de redeșteptare a memoriei pentru martirii artiști – Ion şi Doina Al­dea Teodorovici. Interpretând magis­tral un compendium de cântece și po­ezii în cins­tea artiștilor basarabeni care au re­deșteptat conștiinţa nea­mului româ­nesc dintre Nistru și Tisa pentru tot­deauna, băiatul Doinei și al lui Ion, Cristofor Aldea Teodorovici, el însuși un artist desăvârșit, a venit cu un ansamblu de cântăreți, muzicieni și actori, care au ținut spectatorii capti­vaţi și emoționați de la începutul până la sfârșitul spectacolului.

Câteva cuvinte despre fiecare artist în parte: Adriana Rusu, solistă de muzică ușoară, cu un bogat palmares de piese înregistrate cu artiști din Re­publica Moldova și România, cu tur­nee în diverse țări din Europa până în Orientul Îndepărtat. Cu o voce puter­nică, melodică și duioasă, în același timp, a abordat cu succes piese din re­pertoriul soților Teodorovici, cât și din compozițiile Sofiei Rotaru, dar și din propriul repertoriu. Dorel Burlacu, dirijor și pianist de valoare, colaborator și solist cu diverse grupuri prestigioase muzicale, variind de la cele din R. Moldova și România, la cele din Polo­nia sau Germania, a excelat prin inter­pretarea și aranjamentul muzical al pieselor regretaţilor Ion și Doina, reu­șind, atât să păstreze fidel nuanțele originale ale pieselor, cât și să le ac­centueze fin cu propriile sale armo­nii. Gheoghe Postoronca, chitaristul an­sam­blului, a adus un acom­pa­nia­ment de mare valoare tuturor pieselor. Cu o experiență vastă în festivalurile inter­naționale de muzică ușoară, a conlu­crat cu succes la piese de forță ale ar­tiștilor din România, Basarabia, Nor­vegia și Irlanda, sincronizând ar­mo­­nios acompaniamentul pieselor din cadrul acestui spectacolul.

O intercalare foarte reușită a avut loc între piesele muzicale inspirate din repertoriul soților Teodorovici, cât și a altor cantautori de valoare români, pe de o parte, și poeziile românești reci­tate când tandru, când cu umor, când cu pasiune sau cu tristețe de către ac­to­rul Nicolae Jelescu. Maestrul Jeles­cu este directorul Teatrului Poetic „Ale­xei Mateevici” din Chișinău, un apro­piat, admirator și colaborator al regre­tatului Grigore Vieru, care a însumat într-un interviu anterior următorul dic­tum, ilustrând de fapt foarte bine efec­tul avut asupra audientei din sală: „Atât cât spune o poezie, nu spune un roman întreg.”

Și, într-adevar, multe romane n-au spus ceea ce versurile rostite fluid și șă­galnic, grav și mișcător de către Maes­trul Jelescu au spus. Voci din eternul românesc, ale poeților Mihai Eminescu, Dumitru Matcovschi, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Ion și Doina Aldea Teodorovici, Lucian Blaga (ca să enumerăm numai cațiva), au intrat în ființele spectatorilor și au reaprins candela spiritului româ­nesc.

Sufletul acestui spectacol a fost, desigur, Cristofor Aldea Teodorovici, cântăreț de valoare internațională. Venind dintr-o familie unde bunicii au cunoscut gulagul rusesc siberian, iar părinții s-au aflat printre inițiatorii Podurilor de Flori pentru românii dintre Nistru și Tisa, Cristofor a încântat sala cu vocea sa caldă, melodică, sinceră. Totodată, s-a dovedit expert în a reda vocea părinților pierduți prematur, dar tot așa de prezenți ca și spectatorii mărețului spectacol, ca omagiu al memoriei lor.

Pe durata spectacolului, o candelă firavă a luminat portretele lui Ion și al Doinei, două lacrime gemene ale marelui cântec românesc, un tribut bine meritat celor doi artiști care s-au dovedit prima solie de românism, coalizând milioane de oameni, după 50 de ani de falsificare și cizmă rusească. Prin cântecele lor ei au spus, cu un curaj fără limite, un adevăr demn, fără ocolișuri: „Suntem români în Basarabia și vorbim românește!” Poate și pentru asta au plătit cu viața. Pentru cei avizați asupra eveni­men­telor de redeșteptare națională dintre Nistru și Prut, după căderea comunis­mului, Ion și Doina Aldea Teodorovici sunt la fel ca Mihai Eminescu pentru România – și nu numai: mereu eterni și mereu actuali.

IonsiDoinaAldeaTeodorovici5De aceea, acest spectacol, care a fost văzut cu aceeași admirație la Paris și Washington DC, este o expe­riență inegalabilă de românism fru­mos, elevat și purificator, care trebuie propagat în continuare în toate col­țurile din lume ale exilului românesc.

Sub titlul atotcuprinzător: „Dra­gos­tea ce mișcă sori și stele”, acest spectacol de excepție a fost pregătit printr-o colaborare stralucită între guvernul Republicii Moldova, Asociația „Două Inimi Gemene”, „Moldova for De­mocracy and Development”, Depar­tamentul Pentru Românii de Pretu­tindeni și alte foruri ale Guvernului Romaniei. Mai mult, Guvernul Repu­blicii Moldova, printr-o decizie mult necesară și salutară pentru asanarea societății româneși din Basarabia, îm­preună cu „Siberii de ghiață”, a decla­rat anul 2012 drept „Anul Internațional Ion și Doina Aldea Teodorovici.”

Fie ca acest spectacol să fie de bun augur pentru comemorarea celor doi soți al căror motto era: „Cu ajutorul artistului Dumnezeu comunicăm cu oamenii. Numai Cultura și Credința ar fi în stare să oprească procesul bes­tializării societății.” Prin cântecul lor, fie pe malul Nistrului ocupat de armatele rusești până în ziua de azi, fie în Chișinău sau în București, unde lumea îi adora cu inimile deschise, Ion și Doina Aldea Teodorovici ne-au lăsat moștenire dragostea și reverența față de limba strămășească, față de tricolor și civilizația culturală daco-româ­neas­că. Așteptam ca spiritul și exemplul soților Teodorovici să ne con­ducă și nouă pașii, în continuare, înspre ade­vărul identității noastre ca oameni, ca urmași și ca promotori ai valorilor neamului românesc. Iar pen­tru cei care doresc să împartășească mo­men­tele acestui spectacol sublim de redeșteptare națională românească în zona lor, Asociația Moldova pentru Democrație și Dezvoltare le stă la dispoziție pentru facilitarea de turnee.

Poți comenta aici

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Alte articole de la Uncategorized