În acest an, 59.641 locuri de tratament balnear în unităţile din proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice


„Un număr maxim de 59.641 locuri de tratament balnear este asigurat în 2015 în unităţile din proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice”, conform uni proiect de hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Aceste locuri sunt asigurate pe 19 serii de trimitere şi li se pot adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alţi operatori economici interesaţi, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcţie de preţurile ofertate pe bilet. „Prin Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015, sunt prevăzute sumele cu această destinaţie la capitolul «,Asigurări si asistenţă socială», titlul Asistenţă socială – ajutoare sociale în natură în valoare de 308.069.000 lei. Astfel, din aceas­tă sumă vor fi asigurate maximun 59.641 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie”, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.
Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane benefi­ciare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete. În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Pot beneficia de tratament balnear, în condiţiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar al siste­mului public de pensii; asigurat al sis­temului public de pensii; bene­ficiar al prevederilor unor legi spe­ciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.
Distribuirea biletelor de trata­ment balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii. „Ţinând seama de caracterul social al activităţii de trimitere la tratament balnear se impune ca, pentru asigurarea prestaţiilor pentru un număr cât mai mare de beneficiari, CNPP să stabilească un preţ maxim/bilet.(…) Pentru biletele de tratament balnear, lo­curile contractate se vor repartiza pe maximum 19 serii de prezen­tare, cu o durată de 16 zile. Preţul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament”, se mai arată în nota de fundamentare. (Agerpres)