Identitate, Suveranitate și Unitate Națională


• Apelul unor academicieni români Către Poporul Român, Către instituțiile Statului Român

Având în vedere poziția Academiei Române, de instituție identitară fundamentală, aflată de un secol și jumătate în serviciul Națiunii Române, semnatarii acestui Apel, îngrijorați de evoluțiile interne și internaționale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă și alarmantă încercare de erodare a identității, suveranității și unității naționale a României, cu multe acțiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate ‘corectitudini politice’, dar și cu multe acțiuni îndreptate direct împotriva Statului și Poporului Român (rescrierea tendențioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naționale, subminarea valorilor și instituțiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoștenirea generațiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului și subsolului, prin defrișări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităților economice, prin degradarea învățământului și a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului și societății, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupția, lipsa de eficiență, apariția unor tensiuni sociale), preocupați în mod deosebit de încercările recurente de ‘regionalizare’ a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituției României și tendințelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calității vieții în aceste zone, ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acțiuni, ne pronunțăm cu tărie în favoarea identității, suveranității și unității naționale, solicităm instituțiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze și să acționeze pentru a preveni, pentru a contracara și, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile și agresiunile la adresa identității, suveranității și unității naționale a României și a stabilității statului de drept.
Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toți locuitorii acestui pământ, ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înțelepciune și de patriotism, ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate și patriotism pentru binele României, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor românești, eveniment pe care poporul român l-a așteptat, pentru care a suferit, a lucrat și a luptat atâtea veacuri și pe care l-a realizat cu atâtea jertfe.
Să ne cinstim eroii, să fim la înălțimea lor, lăsând generațiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o țară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut și pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată și prosperă, o țară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească.
Așa să ne judece viitorul!
Semnatari ai Apelului Academicienilor Români: Acad. Victor Voicu, Acad. Ioan-Aurel Pop, Acad. Eugen Simion, Acad. Gheorghe Păun, Irinel Popescu, MC al Academiei Române, Acad. Nicolae Breban, Mircia Dumitrescu, MC al Academiei Române, Mircea Martin, MC al Academiei Române, Acad. Nicolae Ghilezan, Acad. Nicolae Cristescu, Acad. Constantin Ionescu-Târgoviște,Acad. Octavian Popescu, Dumitru Mihalache, MC al Academiei Române, Acad. Sabina Ispas, Gheorghe Chivu, MC al Academiei Române, Voicu Lupei, MC al Academiei Române, Acad. Victor Spinei, Mircea Dumitru, MC al Academiei Române, Ioan Tomescu, MC al Academiei Române, Acad. Gheorghe Benga, Valeriu Matei, MO al Academiei Române,,Petre T. Frangopol, MO al Academiei Române, Acad. Florin Filip, Costin Cernescu, MC al Academiei Române, Mihail Voicu, MC al Academiei Române, Acad. Dan Tufiș, Gheorghe Ștefan, MC al Academiei Române, Acad. Gheorghe Tecuci, Acad. Alexandru Balaban, Ovidiu Băjenaru, MC al Academiei Române, Ioan Dumitrache, MC al Academiei Române, Nicolae Dabija, MO al Academiei Române, Marius Guran, MO al Academiei Române, Acad. Dorel Banabic, Acad. Marius Andruh, Acad. Dinu C. Giurescu, Acad. Cristian Hera, Mircea Flonta, MC al Academiei Române, Acad. Nicolae Panin, Acad. Păun Ion Otiman,Acad. Alexandru Zub,Acad. Marius Sala, Acad. Maria Zaharescu, Acad. Constantin Popa, Maria-Luisa Flonta, MC al Academiei Române, Acad. Lucian-Liviu Albu, Crișan Demetrescu, MC al Academiei Române, Mariana Nicolescu, MO al Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, Gheorghe Sin, MC al Academiei Române, Acad. Nicolae Anastasiu, Nicolae Florea, MO al Academiei Române, Dumitru Oancea, MC al Academiei Române, Dan C. Jipa, MC al Academiei Române,Dumitru Murariu, MC al Academiei Române, Acad. Maya Simionescu, Ileana Mânduțeanu, MC al Academiei Române, Sorin Dumitrescu, MC al Academiei Române, Acad. Victor Giurgiu, Ovidiu Badea, MC al Academiei Române, Ion Grosu, MC al Academiei Române, Acad. Dan Berindei, Acad. Lucia — Doina Popov,Acad. Nicolae-Victor Zamfir, Acad. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al Academiei Române, Cristian Silvestru, MC al Academiei Române, Gheorghe Coldea, MC al Academiei Române, Acad. Dan Dubină, Acad. Anca V. Sima, Acad. Dumitru Radu Popescu, Acad. Constantin Cordu­neanu, Eugen Mihaesco, MO al Academiei Române, Mircea Petrescu, MO al Academiei Române, Wilhelm Dancă, MC al Academiei Române, Tudor Sireteanu, MC al Academiei Române, Acad. Ioan-Ioviț Popescu, Mihnea Colțoiu, MC al Academiei Române, Ion Toderaș, MO al Academiei Române, Dorel Bucurescu, MC al Academiei Române, Viorel Bădescu, MC al Academiei Române, Dorin Ieșan, MC al Academiei Române, Acad. Bogdan Simionescu.