Horezu, zona primelor audiențe ale prefectului de Vâlcea


Primele audiențe în teritoriu ale prefectului Florian Marin au vizat localnicii din Horezu și din cele 21 de comune din zonă. Audiențele s-au ținut la sediul Casei de Cultură Horezu. Foarte multe persoane și-au spus păsurile, fapt pentru care, conform declarației reprezentantului Guvernului în teritoriu, audiențele chiar s-au dovedit utile. Cele mai multe probleme ridicate s-au referit la fondul funciar, dar și situații de urgență, nemulțumiri legate de administrațiile locale. Au fost alături de prefect, la audiențele din Horezu, Laurențiu Papa, șef serviciu Monitorizarea Servicii Deconcentrate și Situații de Urgență, Dumitru Angheluță, Serviciul Juridic – Compartiment Fond Funciar, dar și secretarul Primăriei Horezu, Procopie Iliescu. Gazdă a fost edilul orașului Horezu, Nicolae Sărdărescu.